Volledig scherm
Een bosgebied in de buurt van Breda © Pix4Profs/Jan Stads

Kabinet gaat ontbossing aanpakken

De ontbossing in Nederland moet een halt worden toegeroepen, vindt minister Schouten (Landbouw). Maar ondertussen is het ook belangrijk dat we de Europese regels voor een divers landschap volgen. Een lastige spagaat.    

De oppervlakte bos in Nederland is tussen 2013 en 2017 jaarlijks per saldo met 1350 hectare afgenomen. Ter vergelijking, de ontbossing in het Amazonegebied verloopt trager dan hier. Er werd weliswaar nieuw bos aangeplant, maar er verdwenen nog veel meer bomen. 

Steeds meer opgeslokt 

Quote

De minister van Landbouw wil met een ‘bos-strategie’ komen

De reden: de afgelopen decennia is bos omgevormd om ruimte te bieden aan andere vormen van natuur volgens Natura 2000; een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Ook bebouwing (woningen) en infrastructuur (wegen, spoor) hebben steeds meer bos opgeslokt.

Minister Schouten: ,,We vinden het belangrijk dat er voldoende bos is en meer bos komt. Dat is een doel in het klimaatakkoord. Maar op sommige plekken moeten we van Brussel ook andere landschappen creëren vanwege de biodiversiteit.”

Tussen die twee belangen zit spanning, ziet het kabinet. Zeker nu het halen van de klimaatdoelen van Parijs steeds nijpender wordt. De minister van Landbouw wil daarom met een ‘bos-strategie’ komen. 

Grote lijnen

De beoogde strategie moet nog worden uitgewerkt, maar in grote lijnen wil de bewindsvrouw samen met de provincies in kaart brengen waar nog ruimte is om nieuw bos aan te leggen of juist bos te kappen. En keuzes maken, zodat onder meer Staatsbosbeheer zijn taken goed kan uitvoeren.

De directeur van Staatsbosbeheer riep de minister onlangs al op om met duidelijk beleid te komen. “Laten we het klimaat en de biodiversiteit combineren.” 

Schouten wil alles goed ‘in samenhang’ bekijken, zegt ze. In 2011 is besloten om het natuurbeheer over te dragen van het Rijk naar de provincies. Maar nu pakt de bewindsvrouw een stukje regie terug. ,,Want ook nationale vraagstukken, zoals Natura 2000 en de klimaatdoelen van Parijs, spelen een grote rol.”    

Volledig scherm
Minister Carola Schouten van Landbouw (ChristenUnie) © ANP