Volledig scherm
Wopke Hoekstra, minister van Financien © ANP

'Kabinet neemt financiële risico's'

Rutte III schat de toekomstige economische groei wel erg rooskleurig in. Daarvoor waarschuwt de Raad van State, de belangrijkste adviseur, in een analyse van het regeerakkoord en de financiële plannen. Het kabinet krijgt het dringende advies ook rekening te houden met somberder scenario’s.

In het regeerakkoord staan extra investeringen van 7,9 miljard euro in 2021 en lastenverlichtingen van ruim 6,6 miljard euro. Daarbij wordt gerekend met een groei van gemiddeld 2 procent per jaar, een percentage dat volgens het Centraal Planbureau ruim boven de structurele groei van onze economie ligt. ,,Dit maakt de kans groter dat de daadwerkelijk groei de komende jaren lager uitkomt.”

Sterker nog, de adviseur schrijft zelfs: ,,Nu niet gekozen is voor een behoedzaam scenario als uitgangspositie bij het inschatten van de structurele groei, zouden alternatieven overwogen moeten worden om de gevolgen van tegenvallers op te vangen.” Extra ruimte reserveren op de begroting of toekomstige investeringen voorwaardelijk maken, kan volgens de RvS al verlichting bieden.

Tegenwind

Daarnaast ziet de Raad van State een aantal internationale onzekerheden, zoals de Brexit en het beleid van de Europese Centrale Bank. Tel daar mogelijk tegenvallers in de rentelasten op de begroting en eventuele (deels) mislukte pogingen om de zorgkosten te dempen via akkoorden bij op. Dan is het de vraag of er ‘voldoende marge is gehouden om economische tegenwind op te vangen’.

Sowieso stelt de adviseur vast dat ‘op enig moment in de toekomst’ zo’n 3 miljard euro minder moet worden uitgegeven of meer moeten worden binnengehaald om de overheidsfinanciën op lange termijn gezond te houden. Dan moet er ook rekening mee worden gehouden dat de komende decennia de kosten van het ambitieuze klimaatbeleid zich steeds meer laten voelen, aldus de RvS.        

Begrotingsoverschot

Maar het kabinet is niet van plan het roer om te gooien, laat het in een reactie weten. Het wijst erop dat het afstevent op een begrotingsoverschot in de komende jaren en dat de staatsschuld zal dalen naar 47 procent in 2021. Volgens minister Wopke Hoekstra van Financiën zal Rutte III het strenge beleid van zijn voorgangers voortzetten. Hij sprak over 'rust, reinheid en regelmaat' in het beleid.