Kabinet: Stukken dividendbelasting wél besproken, maar niet door partijleiders

VideoNotities van ambtenaren over de omstreden afschaffing van de dividendbelasting zijn inderdaad tijdens de kabinetsformatie besproken, maar mogelijk niet door de fractievoorzitters. Dat zeggen ministers Wouter Koolmees en Carola Schouten, die tijdens de formatie als secondanten de stukken bespraken aan een 'zijtafel'. 

Quote

De hoofdrol­spe­lers hebben daar geen herinne­ring aan. Dat kan ik me goed voorstel­len, omdat alle fiscale details zijn besproken door de financieel woordvoer­ders, waaronder ik en mevrouw Schouten

Wouter Koolmees

De oppositie had felle kritiek op het kabinetsvoornemen om de dividendbelasting af te schaffen en wilde van de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie weten waarop die beslissing gebaseerd was. Premier Rutte en de overige partijleiders hielden echter - ondanks herhaaldelijke verzoeken - vol dat ze geen herinnering hebben aan documenten die tijdens de formatie besproken zouden zijn. 

Nu blijkt echter dat er wel degelijk documenten over het voornemen bestaan, die op verzoek van de partijleiders zijn opgesteld. Koolmees zegt vanmorgen opnieuw contact te hebben gehad met alle partijen. ,,De hoofdrolspelers, de fractievoorzitters, hebben daar geen herinnering aan'', antwoordt hij op de vraag of de stukken aan de formatietafel zijn besproken. ,,Dat kan ik me goed voorstellen, omdat alle fiscale details zijn besproken door de financieel woordvoerders, waaronder ik en mevrouw Schouten. Natuurlijk hebben we het er wel regelmatig over gehad, want het gaat natuurlijk over veel geld.''

Minister en vice-premier Schouten zegt dat dergelijke ambtelijke stukken 'niet per definitie' op tafel bij de fractievoorzitters belandt. Volgens haar was er geen sprake van officiële stukken die in het formatiedossier moesten worden opgenomen. ,,We hebben uiteraard wel gesproken over de dividendbelasting." 

Vertrouwelijk

Volledig scherm
Minister Wouter van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanmorgen bij de ministerraad © ANP

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam vroegen bij het ministerie van Financiën om de stukken via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het ministerie bevestigt het bestaan van de stukken, maar wil ze niet vrijgeven omdat het de 'vertrouwelijkheid' van de onderhandelingen zou schenden, meldde Trouw vanmorgen. 

Onduidelijk is of de desbetreffende stukken daadwerkelijk de onderbouwing voor het besluit vormen, of dat daaruit mogelijke druk van buitenlandse bedrijven zou blijken, zoals gesuggereerd door de oppositie. Bedrijven als Shell en Unilever zouden overwegen om hun hoofdkantoor uit Nederland terug te trekken. Afschaffing van de dividendbelasting, wat gunstig is voor aandeelhouders, zou dat kunnen voorkomen. Vorige maand werd bekend dat Unilever Rotterdam kiest als locatie voor zijn hoofdkantoor. 

Explosief

Quote

Ik heb het keer op keer gevraagd: op welke stukken baseren zij hun keuze? Wat heeft het kabinet te verbergen?

Jesse Klaver, GroenLinks

GroenLinks-leider Jesse Klaver spreekt van 'explosieve informatie' en wil dat de stukken alsnog boven tafel komen. ,,Ik heb het de coalitie keer op keer gevraagd: op welke stukken baseren zij hun keuze om de dividendbelasting af te schaffen? Die zijn er niet, hielden ze stuk voor stuk vol. Maar ze zijn er wel. Wat heeft het kabinet te verbergen?" Hij wil zo snel mogelijk een debat met premier Rutte. ,,We leven in een democratie en deze stukken horen openbaar te worden gemaakt."

Ook Lilian Marijnissen (SP) is boos. ,,Met de hand op het hart werd gezegd dat er geen onderbouwing lag. Wel dus." Ze noemt het een 'cadeau van 1,4 miljard euro' aan buitenlandse beleggers. ,,In de wereld van Rutte volstrekt logisch, in de onze onbegrijpelijk De onderbouwing moet nu openbaar." PvdA-leider Lodewijk Asscher noemt de onthulling 'zeer ernstig'. 

Steun van Pechtold

Klaver verwijst naar een eerder debat over de kwestie, waarin hij D66-voorman Alexander Pechtold vroeg of hij ook vond dat eventuele memo's met de kamer zouden moeten worden gedeeld.  'Ja', was zijn woord. Klaver gaat ervan uit dat hij nog steeds op Pechtolds steun kan rekenen. ,,Zijn antwoord was volstrekt helder. Dit is het moment, maak ze publiek.''

PVV-leider Geert Wilders laat weten niet geïnteresseerd te zijn in de notities. ,,Het kabinetsbesluit om de dividendbelasting af te schaffen was hoe dan ook heel erg slecht'', zegt hij. ,,Maar als de bende van Rutte de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd over het bestaan van notities dan hebben ze een heel groot probleem.''