Volledig scherm
© ANP

Kabinet trekt 550 miljoen euro uit voor Sint-Maarten

Het kabinet trekt 550 miljoen euro uit voor de wederopbouw van het door orkaan Irma getroffen eiland Sint-Maarten. Zodra Sint-Maarten instemt met de door de Nederlandse overheid gestelde voorwaarden, komt het geld vrij en kan de wederopbouw beginnen.

Een van de voorwaarden voor de hulp is dat Sint-Maarten een zogeheten integriteitskamer instelt en het grenstoezicht fors verbetert. Het geld wordt in delen beschikbaar gesteld, waarbij er tussentijdse evaluaties worden gedaan, is zojuist bij de wekelijkse ministerraad besloten. 

Ook Saba en Sint Eustatius ontvangen financiele steun voor de wederopbouw. Het kabinet heeft daar 67 miljoen euro voor vrijgemaakt. Ook hier wordt volgens Knops goed op toegezien dat het geld goed besteed wordt. 

De besteding van de Nederlandse bijdrage zal voor een wezenlijk deel plaatsvinden via internationale organisaties. De bijdrage kan vorm krijgen in leningen, giften of inzet in natura.De dekking wordt bekend gemaakt in de Najaarsnota.

Crisis

Premier Rutte noemt de 550 miljoen euro voor Sint-Maarten het 'maximale bedrag' dat het kabinet vrijmaakt. Hij wil daarnaast duidelijkheid over de politieke situatie op het eiland. 

Sint-Maarten is door de nasleep van orkaan Irma in een politieke crisis terechtgekomen. Premier Marlin weigerde akkoord te gaan met de voorwaarden voor voor de hulp, waarna hij werd weggestuurd door zijn parlement. Na de val van Marlin ontbond hij als een soort wraakactie het parlement, waardoor nu nieuwe verkiezingen nodig zijn. Die vinden waarschijnlijk op 8 januari plaats.