Volledig scherm
Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid © ANP

Kabinet wil gehandicaptenplan licht aanpassen

Staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara van Ark (VVD) houdt vast aan het voornemen om werkgevers toe te staan gehandicapten die vanuit de bijstand aan het werk gaan onder het minimumloon te betalen. Wel wil ze bezien of het mogelijk is dat arbeidsgehandicapten niet gekort zullen worden op hun aanvullende uitkering omdat ze samenwonen of over vermogen beschikken.

Quote

Ik wil het voorstel niet intrekken, maar wel de inzichten bespreken

Staatssecretaris Van Ark

Van Ark negeert daarmee de oproep van de oppositie om met een totaal nieuw voorstel te komen. Ze noemt de zogeheten loondispensatie een ‘ankerpunt’ waar ze aan vast wil houden. ,,Ik wil het voorstel niet intrekken, maar wel de inzichten bespreken'', zei ze vanmiddag in debat met een kritische Tweede Kamer.

Volgens de oppositie doorbreekt ze daarmee het principe dat niemand in Nederland onder het minimumloon betaald mag worden, ook al staat daar een aanvullende uitkering vanuit de gemeente tegenover. SP-Kamerlid Jasper van Dijk meent dat er sprake is van ‘loondiscriminatie’. ,,Doe dit niet, kom met een echt alternatief'', zei PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk tevergeefs.

Scherpe randjes

De staatssecretaris komt wel tegemoet aan de oproep van de regeringspartijen om de scherpe kantjes van het voorstel af te vijlen. Vorige week zei directeur Illya Stoffer van welzijnsorganisatie Ieder(in) dat veel gehandicapten niet durven te gaan samenwonen ‘vanwege de consequenties die daarmee gepaard gaan’. Zij verliezen bijvoorbeeld zorg of inkomen.

Naast het schrappen van de partner- en vermogenstoets zou ook moeten worden bekeken of arbeidsgehandicapten toch aanvullend pensioen op kunnen bouwen, bovenop hun AOW. Van Ark is daartoe bereid, maar denkt wel dat dit moeilijk te realiseren is, omdat het vorige kabinet daar ook al vergeefs naar heeft gezocht. ,,Ik wil wel de verwachtingen managen.''

Daarnaast wijst Van Ark erop dat ze te werken heeft met de financiële speelruimte die het regeerakkoord haar biedt. De invoering van loondispensatie levert op termijn een besparing van 500 miljoen euro op die volledig gestoken wordt in 20.000 extra plekken voor beschut werk. Krijgen samenwonende gehandicapten alsnog recht op een aanvullende uitkering, dan gaan die kosten af van de geplande investering. ,,Die gelden hebben met elkaar te maken'', aldus de staatssecretaris.

Bezwaren

Quote

Ik sluit nooit mijn oren en ogen voor goede ideeën, maar dat is wat anders dan ‘roept u maar'

Staatssecretaris Van Ark

De invoering van loonsdispensatie stuit op grote bezwaren bij belangenorganisaties en gemeenten. Alleen werkgevers zijn uitgesproken voorstander, omdat zij behoefte hebben aan één heldere regeling, waardoor het aantrekkelijk wordt arbeidsgehandicapten een baan aan te bieden zonder een hele papierwinkel te hoeven invullen.

D66-Kamerlid Rens Raemakers riep Van Ark in het debat op een ‘pas op de plaats te maken’ en te zorgen voor meer draagvlak. Daar wil zij aan werken, maar twee zaken staan volgens de staatssecretaris voorop: werken moet voor arbeidsgehandicapten lonender worden – in het huidige systeem van loonkostensubsidie komen zij gemiddeld pas na 28 uur per week werken boven de bijstandsnorm uit.

Ten tweede moet het voor werkgevers eenvoudiger worden gehandicapten in dienst te nemen. Nu heeft maar 10 procent van de bedrijven iemand in dienst met een beperking. ,,Ik heb een dijk van een opdracht meegekregen'', stelde Van Ark. ,,Ik sluit nooit mijn oren en ogen voor goede ideeën, maar dat is wat anders dan ‘roept u maar’.''

Alternatieven

Hoewel de regeringspartijen kritisch zijn, valt met hen vooralsnog niet te praten over alternatieven. Zo komt GroenLinks met een voorstel om werkgevers minder premies te laten betalen voor werknemers die het minimumloon verdienen. Zij worden daardoor aantrekkelijker (lees: goedkoper) om in dienst te nemen. Voor hogere inkomens gaan de premies juist omhoog. Volgens het Centraal Planbureau levert dit voorstel bijna 10.000 banen op, in tegenstelling tot het kabinetsplan, dat op nul uitkomt.

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen echter niet weten van een alternatief. ,,We hebben een keurig regeerakkoord waarin staat dat we met loondispensatie werken. Dat staat er niet voor niets'', aldus CDA-Kamerlid René Peters. Ook de andere drie wijzen naar de afspraken in het regeerakkoord.

Cedris, brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid, reageerde na afloop van het debat teleurgesteld over de bewegingsbereidheid in het coalitiekamp. ,,Het principe van volwaardig werknemerschap met minimumloon of cao-loon is helaas niet omarmd door een meerderheid.''

Van Ark werkt de komende maanden het wetsvoorstel verder uit. Na de zomer moet het in de Kamer liggen. De invoering van loondispensatie is gepland op 1 juli 2019. Gehandicapten die via het huidige systeem van loonkostensubsidie aan het werk zijn behouden recht op die regeling.