Volledig scherm
De 21-jarige Noortje van Lith uit Roosendaal schreef een persoonlijke brief aan premier Rutte © ANP/Privéfoto/Beeldbewerking AD

‘Kabinetsplan arbeidsgehandicapten in strijd met mensenrechten’

Het College voor de Rechten van de Mens kraakt het kabinetsvoornemen om werkgevers toe te staan arbeidsgehandicapten onder het minimumloon te betalen. Volgens het Nederlandse mensenrechteninstituut is het plan in strijd met gelijke behandeling van mensen met een handicap en gaan zij er financieel op achteruit, zonder dat het kabinet daar een rechtvaardiging voor aanvoert.

Door de invoering van loondispensatie gaan arbeidsgehandicapten die vanuit de bijstand aan het werk gaan minder pensioen en ww-rechten opbouwen dan arbeidsgehandicapten die nu nog via een loonkostensubsidie aan het werk zijn. 

Volgens staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) staat hier echter tegenover dat werken lonender wordt, doordat elk uur dat extra wordt gewerkt leidt tot een hogere aanvullende uitkering die door de gemeente wordt betaald. De meeste arbeidsgehandicapten die met dispensatie aan het werk komen gaan erop vooruit, stelt zij.

Het College ziet dat anders en stelt dat het kabinetsplan ervoor zorgt dat arbeidsbeperkten niet meer een beloning hoger dan het minimumloon kunnen verdienen. Het wijst erop dat de voorgestelde maatregel bij mensen met een beperking kan leiden ‘tot gevoelens van minderwaardigheid en het idee niet voor vol te worden aangezien’. ,,In de Nederlandse samenleving zou juist de werkplek een plaats moeten zijn waar gelijkwaardigheid de norm is”, aldus het College.

Brief

Het plan, waarmee een besparing van 500 miljoen euro is gemoeid, is van meet af aan omstreden. De 21-jarige Noortje van Lith uit Roosendaal raakte vorige week een gevoelige snaar met een brief aan premier Mark Rutte. Zij zit in een rolstoel en maakt zich zorgen over de gelijke behandeling voor mensen met een beperking. Haar brief werd massaal gedeeld op Facebook.

Het College vraagt de Tweede Kamer in een brief de kritiekpunten aan de orde te stellen in het debat over het kabinetsplan, dat waarschijnlijk nog voor het meireces wordt gevoerd. Veel oppositiepartijen willen dat het plan van tafel gaat.