Volledig scherm
Leraren van het basisonderwijs zijn ontevreden over hun te lage salaris en te hoge werkdruk. © ANP

Kamer: Kijk of financiering scholen anders kan

De Tweede Kamer wil de manier waarop scholen gefinancierd worden onder de loep nemen. Nu krijgen schoolbesturen nog één zak geld waarmee ze zelf kunnen beslissen waar het aan wordt uitgegeven: nieuwe stoelen voor in de klas, andere schoolboeken of extra loon voor docenten.

Volledig scherm
Michel Rog (CDA). © ANP

Dat laatste gebeurt dan nauwelijks, bleek uit een rapport dat deze krant met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (wob) in handen kreeg. Daaruit blijkt dat scholen vasthouden aan een verouderde functiewaardering bij de beloning van hun leraren. Als besturen de nieuwe versie zouden gebruiken, kunnen ze docenten meer salaris geven. Lerarenactiegroep PO in Actie stelt dat de onderwijsbonden de belangen van leraren verkwanselen.

CDA-Kamerlid Michel Rog noemt het verhaal herkenbaar. ,,In het basisonderwijs is 3 procent minder salaris bijgekomen dan in het voortgezet onderwijs. We hebben afgesproken dat 40 procent van de basisschoolleraren naar een hogere salarisschaal zouden gaan. Dat waren niet alleen afspraken tussen werkgevers en werknemers, maar óók met de overheid. En die zijn niet nagekomen.'' 

Volgens Rog ging het in dit geval om ‘duidelijk geld met een doel’. ,,Daar moeten we goede afspraken over maken.''

Oplossing

Volledig scherm
Peter Kwint (SP). © ANP

Volgens SP-Kamerlid Peter Kwint wijst iedereen nu naar elkaar: de PO Raad (werkgevers, red.), de bonden, het ministerie van Onderwijs. ,,Het is voor mij moeilijk in te schatten wie er gelijk heeft.'' 

Volgens het SP-Kamerlid zou het afschaffen van één pot met geld, de zogeheten lumpsum, een oplossing bieden. ,,Een tijdje geleden kwam er een half miljard bij voor leraren. Maar niemand kon zeggen of het ook echt bij leraren was terechtgekomen.''

De SP pleit al langer voor het afschaffen van de lumpsumfinanciering. ,,We hebben daar redelijk geïsoleerd in gestaan. Maar nu komen andere partijen naar ons toe. Die vinden het ook niks als ze erin slagen extra geld voor een onderwijsonderwerp te regelen, maar vervolgens niet kunnen controleren waar het terechtkomt.'' Kwint wil daarom een aparte pot geld die alleen aan lerarensalarissen kan worden uitgegeven.

Ieder potlood

Volledig scherm
VVD tweede kamerlid Bente Becker © RV - VVD

Ook de VVD vindt dat de manier van financiering anders moet. De Kamer laat ook onderzoek doen naar de lumpsum. ,,Geld wordt gekoppeld aan doelstellingen, maar dat wordt te vaak niet nagekomen. Dat moet echt anders'', vindt Kamerlid Bente Becker. ,,We trekken immers geld uit om een effect te bereiken.'' Wel wil Becker ervoor waken dat ‘niet ieder potlood in Den Haag moet worden gedeclareerd’. ,,Nu wordt alleen gekeken of geld rechtmatig wordt uitgegeven, maar misschien moet ook gekeken worden of het doelmatig gebeurt.''

Becker wijst erop dat er al 270 miljoen euro geregeld is in het regeerakkoord. ,,Daarmee moeten we echt zorgen dat leraren die een extra stap zetten ook beter kunnen verdienen. Dat lukt alleen als de bonden en de raden de handschoen oppakken en ik reken erop dat ze dat nu doen.''

GroenLinkser Lisa Westerveld, die voor haar Kamerlidmaatschap bij de Algemene Onderwijsbond werkte, wil ervoor waken dat de politiek ook met beschuldigende vingers gaat wijzen. ,,Het onderwijs heeft jarenlang te weinig geld gekregen.”

Voor Westerveld is de lumpsum ‘zeker niet heilig’. ,,Het is goed dat we daarover discussiëren. Maar ik zie de oplossing in meer macht voor medezeggenschapsraden, op schoolniveau. Dat zij wat te zeggen hebben over de besteding van het geld.”