Volledig scherm
Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en premier Mark Rutte © ANP

Klimaatplannen voor geen enkele partij meer heilig: ‘geen taboes’

KlimaatdebatDe deelnemers aan de zogeheten klimaattafels dachten wellicht een alomvattend akkoord te hebben gesloten. Maar daar denkt de voltallige politiek ander over.

Premier Mark Rutte heeft ‘goede hoop’ dat een ruime Kamermeerderheid zich later dit jaar achter het kabinetsplan kan scharen waarin staat hoe we aan de klimaatafspraken van Parijs gaan voldoen. Maar wat er in die plannen komt te staan, is nog volkomen onduidelijk. Wel is duidelijk dat de voorstellen waar maatschappelijke organisaties bijna een jaar lang over hebben vergaderd (de zogeheten klimaattafels) niet allemaal worden overgenomen.

Integendeel. Tijdens een Kamerdebat gisteravond bleek dat geen enkele partij dat in december met veel bombarie gepresenteerde ‘klimaatakkoord’ onveranderd wil overnemen. Opvallend, want vorige week nog kreeg VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff de wind van voren van de linkse partijen omdat hij had gezegd ‘niet te willen tekenen bij het kruisje’ onder de honderden voorstellen van de klimaattafels. Ze weigerden zelfs over klimaat te debatteren zonder dat hij erbij was.

Maar toen het debat gisteravond alsnog werd gehouden, bleek dat eigenlijk iedereen er zo over denkt. Belangrijkste struikelblok is een zogeheten CO2-heffing voor de industrie. GroenLinks, SP, PvdA en Partij voor de Dieren willen dat die er per se komt. Die heffing per uitgestoten ton CO2 moet de vervuilende industrie dwingen schoner te produceren. Het voorstel van de klimaattafels vinden ze te soft: die stelden voor dat de industrie plannen maakt om de CO2-uitstoot fors te verminderen. En pas als ze zich daar niet aan houdt, kan er een boete volgen.

CO2-heffing

De regeringspartijen zijn niet per se tegen zo’n CO2-heffing, maar willen eerst bezien of het plan van de klimaattafels niet beter werkt. Momenteel worden de verschillende scenario’s doorgerekend. ,,En als blijkt dat het niet werkt, snap ik ook wel dat een vorm van CO2-heffing op tafel komt,’’ zei Dijkhoff.

Het was de enige minimale toenadering tijdens het hele debat. Alle partijen gaven vooral aan wat ze anders willen. De VVD wil niet dat mensen zelf geld moeten lenen om hun huis op een arme warmtebron aan te sluiten wanneer wijken van het gas afgaan. Daarvoor moet een door de overheid gefinancierd warmtefonds komen. De PvdA wil niet dat de aanschaf van elektrische auto’s wordt gesubsidieerd door benzineauto’s zwaarder te belasten. ,,Dat is een verschuiving van arm naar rijk. Welke lobby heeft dat nou weer verzonnen?’’, zei voorman Lodewijk Asscher vlak voor het debat.

Verschil

En zo heeft elke partij zijn eigen bezwaren. Het is nogal een verschil met anderhalve maand geleden toen er nog door verantwoordelijk minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) werd gedaan alsof er al een klimaatakkoord lag toen de klimaattafels hun voorstellen presenteerden. Die voorstellen worden nu doorgerekend door planbureaus. Op 13 maart moet duidelijk zijn wat ze opleveren en wat ze kosten. Pas daarna komt het kabinet met voorstellen en gaat het debat verder.

Ook Wiebes zelf is nu voorzichtiger. Hij riep burgers de cv-ketel in huis niet ineens weg te doen. ,,Wacht rustig af tot de gemeenten met een plan voor uw wijk komt. Ander loopt u de kans een verkeerde investering te doen.’’

Lees alle ontwikkelingen hieronder terug in ons blog.