Volledig scherm
Hans van Soest. © AD

Kwestie van kiezen: 'sterftaks’ en dividendbelasting net zo duur

CommentaarChef parlement Hans van Soest snapt dat de afschaffing van de dividendbelasting op onbegrip stuit. Het besluit kwam tijdens de formatie uit de lucht vallen. Terwijl zaken waar voor de verkiezingen wél is gepleit, niet in het regeerakkoord kwamen. Neem de onrechtvaardige erfbelasting, die Rutte eerder wilde afschaffen. Dat kost ook 1,4 miljard. 

Quote

Hoeveel het kost om de 'sterf­taks' af te schaffen? 1,4 miljard euro

De voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting roept veel onbegrip op. Zes op de tien kiezers vindt dat het kabinet dat plan moet intrekken, bleek uit een peiling. Ook onder kiezers van de vier regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is er geen meerderheid voor. Logisch, want het plan kwam volledig uit de lucht vallen.

Vandaag debatteert premier Mark Rutte er over met de oppositie. De dividendbelasting is een belasting die bedrijven die hier hun hoofdkantoor hebben, moeten inhouden op de winst die ze uitkeren aan hun aandeelhouders. Schrappen kost 1,4 miljard euro per jaar. Volgens de oppositie is het een kadootje voor buitenlandse investeerders. Volgens de regeringspartijen een broodnodige beslissing om Nederland aantrekkelijk te houden als vestigingsplaats voor multinationals.

Er is niks mis met maatregelen die goed zijn voor onze werkgelegenheid, integendeel. Maar de pijn zit hem erin dat géén van de regeringspartijen hier voor de verkiezingen over repte. Het gaat om een lastenverlichting voor het bedrijfsleven van 1,4 miljard euro die in de formatie is bedacht. Dat schuurt. Er zijn over goedkopere ideeën felle verkiezingsdebatten gevoerd. Logisch dat kiezers zich nu niet serieus genomen voelen.

Waar Rutte het in het verleden wél vaak over had, was over afschaffing van de erfbelasting. In het regeerakkoord staat echter niets over aanpassing van de ‘sterftaks’, zoals de VVD dat in het verleden noemde. Dat terwijl over erfenissen al belasting is betaald door de overledene, waarna de erfgenaam er óók nog vermogensbelasting over afdraagt. Daar komt bij dat een erfenis steeds vaker vast zit in een huis waar de erfgenaam na een paar maanden al bergen belasting over moet betalen, vaak zonder dat de woning al kan worden verkocht. Voor afschaffing van deze taks is geen geld. Hoeveel het zou kosten om dat wel te doen? 1,4 miljard euro.