Lintje voor vertrekkende PVV’er Sietse Fritsma in grotendeels lege Kamer

videoSietse Fritsma is vanmiddag bij zijn vertrek uit de Tweede Kamer benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De PVV’er ontving de ridderorde uit handen van Kamervoorzitter Khadija Arib. 

Quote

Die werktele­foon die onophoude­lijk nieuwsbe­rich­ten uitspuugt, gooi ik met een grote boog de Noordzee in

Sietse Fritsma

Fritsma vertrekt uit de Tweede Kamer en begint een eigen onderneming. Hij stopt per 1 november als Kamerlid. In zijn afscheidsspeech, in een overigens vrijwel lege plenaire zaal, noemde hij zijn 13 jaar in de Kamer een ‘ongelooflijk enerverende tijd’. ,,Het was een achtbaanrit met veel loopings en kurkentrekkers. Soms schreeuwen van plezier, soms misselijkmakend. Maar altijd bewogen, altijd ging het ergens over.’’

De PVV’er, die zich bezighield met immigratie en asiel, is trots op zijn werk en zijn partij. ,,Als je het mij vraagt hebben we het maatschappelijke en politieke debat een flinke zet in de juiste richting gegeven.’’ Makkelijk was het niet, benadrukt hij. ,,Voor het uitdragen van PVV-standpunten op dit gebied moet je toch beetje een non-conformist zijn en tegen de stroming in willen roeien.’’

Alle drukte rond het Kamerlidmaatschap zal hij niet gaan missen. ,,Die werktelefoon die onophoudelijk nieuwsberichten uitspuugt, gooi ik met een grote boog de Noordzee in.’’

Fritsma bedankt specifiek zijn ‘goede vriend’ Geert Wilders, ‘die aan de basis van dit alles stond’, en noemt het ‘absurd’ dat de PVV-leider nog altijd beveiliging nodig heeft. Ook bedankt hij alle fractiemedewerkers, en alle medewerkers van de Tweede Kamer, waaronder de catering. ,,Aan mijn uiterlijk is te zien dat die uitmuntend werk heeft verricht.’’

Aanstekelijk

Kamervoorzitter Arib noemde Fritsma in haar speech als ‘iemand die de confrontatie niet schuwt’. ,,Je gebruikte vaak grote woorden, ongepolijst en soms een beetje rauw. Maar na daarna stond je gemoedelijk te praten met asielzoekers of met de bewindspersonen die je vlak daarvoor had aangevallen.’’

,,Niet alleen vanwege inhoud maar ook vanwege de stond je soms alleen, maar dat kon je niet veel schelen’’, aldus Arib, die Fritsma prijst om ‘grote hart voor de PVV’ en zijn ‘aanstekelijke lach’. 

Arib maakte wel duidelijk niet blij te zijn met het grote verloop van Kamerleden in de Kamer. ,,Maar iedereen maakt een eigen afweging op basis van eigen persoonlijke omstandigheden. Jij vindt het tijd voor een werkzaam leven buiten de Kamer. Ik hoop dat jij en je nieuwe onderneming straks met warmte ontvangen worden.’’

De Kamervoorzitter eindigde haar speech met de bekendmaking dat Fritsma een lintje ontvangt voor zijn werk. De PVV’er ontving daarop een warm applaus van zijn fractie en de overige aanwezige Kamerleden. 

Gemeente

Fritsma zat sinds 2006 in de Kamer voor de PVV en voerde het woord op asiel en immigratie. Hij stond bij de laatste Kamerverkiezingen op de vijfde plaats van de partijkieslijst.

Fritsma zat tussen 2010 en 2011 in de gemeenteraad van Den Haag. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen was hij zelfs lijsttrekker in Den Haag, maar hij moest zijn werk in de raad neerleggen vanwege werkzaamheden in het parlement. Voor zijn politieke carrière was hij ambtenaar bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Volledig scherm
Sietse Fritsma (PVV) © ANP