Medisch-ethische kwestie nog niet opgelost, waarschuwt Segers: ‘Onderhandeling moet nog starten’

Volgens informateur Johan Remkes is de ChristenUnie bereid om heikele medisch-ethische kwesties vrij te laten aan de Tweede Kamer, maar CU-leider Segers ontkent dat meteen. Volgens Segers moeten zulke gevoelige thema’s niet aan de ‘vrije krachten’ in het parlement gelaten worden. ,,De heer Remkes is geen woordvoerder van mij.’’ Daarmee zet Segers de onderhandelingen nu al op scherp.