Volledig scherm
Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat © ANP

Mijnraad: 1500 onveilige huizen in Groningen zo snel mogelijk versterken

Zeker 1500 onveilige huizen in het Groninger gasgebied moeten zo snel mogelijk worden versterkt. Daarnaast moeten eerdere toezeggingen aan bewoners rond versterkingen gehonoreerd worden. Dat staat in het langverwachte rapport van de Mijnraad over de gaswinning in Groningen. 

Volgens de Mijnraad, een belangrijk adviesorgaan op het gebied van delfstoffenbeleid, moeten de 1500 woningen zo snel mogelijk worden versterkt, omdat ze niet voldoen aan de veiligheidsnormen. 

Verder zijn er nog 5700 woningen die wel voldoen aan de veiligheidsnorm, maar binnen een 'onzekerheidsmarge vallen'. Als het aan de Mijnraad ligt, mogen die bewoners zélf bepalen wat er gebeurt met de versterking van hun huis. 

De Mijnraad onderscheidt nog een derde groep woningeigenaren, bij wie de versterkingen aan hun huis op dit moment niet noodzakelijk zijn, maar aan wie wel toezeggingen zijn gedaan. Dat gaat om nog eens 2200 woningen. Het adviesorgaan adviseert dat ook die mensen zeggenschap krijgen over de versterking van hun huizen. 'Sloop en nieuwbouw is daarbij alleen een optie als daar al toezeggingen over gedaan zijn, of als het per se nodig is om de veiligheidsnormen te halen', staat in het rapport. 

De Mijnraad adviseert het kabinet correct om te gaan met de gewekte verwachtingen bij de Groningers. ,,Als er verwachtingen zijn gewekt, ga dan met de betreffende huiseigenaren in gesprek. Ook als het niet meer nodig is qua veiligheid", zei voorzitter Co Verdaas vanmorgen bij de presentatie van het rapport. ,,Er bestaat een hoop wantrouwen en emotie rond dit dossier."

Verdaas vindt dat de minister 'terecht op de pauzeknop heeft gedrukt'. De nieuw verkregen inzichten maken het immers mogelijk de woningen die het hardst versterking nodig hebben, ook als eerste aan te pakken. Maar dit advies brengt niet de rust terug in Groningen, waarschuwt hij. ,,We bieden hopelijk wel perspectief. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dit kost tijd." 

Uitstel

Volledig scherm
© ANP

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) besloot eind maart dat de gaskraan uiterlijk in 2030 helemaal dichtgedraaid moet zijn. Omdat hij ervan uitgaat dat daardoor het bevingsrisico afneemt, besloot hij van een kleine 3200 huizen de inspectie of versterking op te schorten. Hij wilde wachten op adviezen van het SodM, het KNMI en de Mijnraad.

Dat besluit viel helemaal verkeerd bij zowel bewoners als Kamer. Hans Alders besloot op te stappen als Nationaal Coördinator Groningen. Hij vindt dat Wiebes zich niet houdt aan afspraken die hij namens de minister met Groningers heeft gemaakt. Ook de oppositie nam Wiebes dat kwalijk.

Uiteindelijk accepteerde een meerderheid in de Tweede Kamer de pauze in de versterkingsoperatie. Wel kreeg Wiebes opdracht nog voor het zomerreces duidelijkheid te geven aan de Groningers die daardoor nog altijd in onzekerheid verkeren. 

Luisteren

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer is tevreden met het advies. ,,De minister moet ophouden eigenheimig besluiten te nemen en in het vervolg meer luisteren naar de inwoners en burgemeesters in Groningse dorpen."

Ook de Groninger Bodem Beweging is blij met het rapport. ,,Het enige waarover wij ons nog wel zorgen maken, is het tempo waarin dit gaat gebeuren. We hopen dat de minister meer capaciteit gaat inzetten, zodat het het tempo waarin de versterkingen plaatsvinden omhoog kan."

Quote

De minister moet ophouden eigenhei­mig besluiten te nemen

Henk Nijboer, PvdA

Het Groninger Gasberaad is kritischer. ,,Dit advies geeft weliswaar wat handvatten, maar er blijven bij ons nog erg veel vragen", zegt Susan Top van het Gasberaad. ,,Zoals op basis van welke afweging ze die 1500 woningen hebben aangewezen die sowieso versterkt moeten worden. Daarbij is een norm gehanteerd die nieuw is voor ons. Heel merkwaardig. Ook de keuze om te stoppen met inspecties vinden wij onbegrijpelijk, want inspecties blijven gewoon nodig."

Verschil met eerder advies

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) concludeerde vorige week in een eigen rapport dat de situatie in Groningen veiliger wordt met het dichtdraaien van de gaskraan, waardoor de verstevigingsoperatie kan worden beperkt. 

De toezichthouder stelde echter wel dat het kabinet zo snel mogelijk werk moet maken van de versterking van vijfduizend woningen, omdat die zeker de komende vijf jaar niet voldoen aan de veiligheidsnorm. De Mijnraad stelt nu dat het niet nodig is om al die vijfduizend panden te versterken. Een groot deel van die woningen voldoet in 2023 aan de veiligheidsnorm: daarvan zegt de Mijnraad dat bewoners zelf de keuze moeten krijgen om wel of niet te versterken.

Veiligheidsnorm

De veiligheidsnorm houdt in dat de kans 1 op 100.000 is dat een Groninger overlijdt door een aardbeving. Voor de 1500 te versterken panden geldt dat de kans groter is én blijft dan 1 op 100.000. Voor de overige panden geldt dat die norm in de komende jaren - vooral na 2023 - wordt gehaald. 

Minister Wiebes heeft van de Tweede Kamer een week de tijd gekregen om te komen met het kabinetsplan voor de versterking van de onveilige woningen in het Groningse gasgebied. Hij gaat vandaag - samen met minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken - in gesprek met Groningse regiobestuurders om het Mijnraad-advies te bespreken.