Volledig scherm
Het percentage wanbetalers in de zorg is met 34 procent gedaald. © Thinkstock

Minder wanbetalers zorgpremie

Het aantal mensen met een betalingsachterstand op de zorgverzekeringspremie is de laatste jaren flink afgenomen. Op dit moment gaat het om ongeveer 215.000 mensen, tegen zo’n 325.000 wanbetalers vijf jaar geleden. 

De afgelopen jaren hebben zorgverzekeraars, het ministerie van Volksgezondheid, CAK, gemeenten en schuldhulpverleners veel energie gestoken in het aanpakken van wanbetalers, bijvoorbeeld door persoonlijk contact en het opstellen van betalingsregelingen op maat. Dit heeft geleid tot een afname van 34 procent.

Minister Bruins (Medische zorg) is tevreden met de trend. ,,Goed nieuws dat het aantal wanbetalers blijft dalen dankzij inspanningen van alle partijen. Om dat voort te zetten, breid ik de huidige uitstroomregeling uit naar mensen onder bewind. Hiermee bieden we opnieuw een groep mensen nieuw perspectief."

Mensen komen onder bewind als ze door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of voor langere tijd niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren. Het gaat om een groep van ruim 20.000 mensen, aldus een woordvoerder van de minister.

Zij kunnen, net als bijstandsgerechtigden, een 3-jarige betalingsregeling krijgen met een aflossing van 35 euro per maand. Deze aflossing komt naast de reguliere zorgpremie. Na drie jaar worden de schulden bij de zorgverzekeraar en het CAK kwijtgescholden.