Volledig scherm
Arie Slob (ChristenUnie), minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs komt aan op het Binnenhof. © Guus Schoonewille

Minister Slob: Amsterdamse school had al geen bestaansrecht meer

De sluiting van de Amsterdamse 16e Montessorischool was mogelijk onafwendbaar. Volgens minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs waren de problemen op de school groter dan het lerarentekort dat de bestuurder aanwijst als reden. ,,De conclusie dat dit één op één verbonden zou zijn aan het lerarentekort is iets te snel gemaakt.’’

Slob wijst er op dat de school al voor het derde jaar op rij onder de opheffingsnorm zat. ,,Die ligt in Amsterdam op 195 leerlingen en deze school heeft er nu nog maar 111. Dat maakt kwetsbaar. Als een school zo ver onder de opheffingsnorm zit, heeft een school feitelijk geen bestaansrecht meer.’’

Ook zet Slob vraagtekens bij het ‘bestuurlijk handelen’ op de school, omdat net na het begin van het schooljaar besloten is te stoppen. ,,Hoe kan een school nu, aan het begin van een schooljaar, door deze situatie zijn overvallen? Dit speelt al langer. Dan is het logischer om aan het eind van een cursusjaar te stoppen.’’

Kwaliteit

Uit een rapport van de Inspectie van het Onderwijs bleek al eerder dat de kwaliteit van het onderwijs niet op orde was. ,,Dan is het belangrijk dat schoolbesturen gaan handelen. Ik wil het lerarentekort echt niet kleiner maken, dat ís een groot vraagstuk – vooral voor de grote steden. Als dat er dan nog eens bij komt, dan heb je je handen vol en houdt het misschien op een bepaald moment wel op.’’

Volgens Slob zijn scholen met te weinig leerlingen een probleem waar meer dan een kwart van de scholen in de vier grote steden mee kampt. ,,De situatie die gisteren in Amsterdam ontstond, maakt duidelijk dat we daar met z’n allen werk van moeten maken om te voorkomen dat ouders en leerlingen zomaar, midden in een schooljaar, te horen krijgen: de school kan niet door.’’

Sluiting voorkomen

Slob roept de scholen op om, in samenspraak met gemeentes, tijdig beleid te maken om sluiting in een schooljaar te voorkomen. De ChristenUnie-bewindsman gaat daarover ook in overleg met de vier grote steden. De minister zegt erop te vertrouwen dat de leerlingen van de 16e Montessorischool op andere Amsterdamse basisscholen terecht kunnen. ,,In een grote stad is dat makkelijker te regelen dan in een dorp.’’