Minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs)
Volledig scherm
Minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) © ANP

Minister Slob: Haga Lyceum kan door, maar niet met deze bestuurders

InterviewOnderwijsminister Arie Slob zegt blij te zijn dat hij nog voor de zomervakantie duidelijkheid kan geven aan de ouders van leerlingen van het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum. In een brief aan alle ouders legt hij uit waarom hij vindt dat het bestuur van de school moet opstappen.

Quote

We kunnen niet zeggen: niks aan de hand mensen, gewoon doorlopen

Minister Slob

,,Er waren aanwijzingen van de AIVD dat er wat mis is met deze school’’, zegt Slob tegen deze site. ,,Dat was aanleiding voor de Onderwijsinspectie om diepgravend onderzoek te doen, met als uitkomst een rapport dat er niet om liegt. Er is sprake van wanbeheer. Zelfverrijking door de directeur-bestuurder. Belangenverstrengeling. En daarnaast is aangetoond dat het burgerschapsonderwijs niet op orde is. Daardoor kan ik als verantwoordelijk minister niet anders doen dan optreden: dit bestuur moet weg. Een nieuw bestuur moet orde op zaken stellen in het belang van de leerlingen. Dat zal ik de ouders uitleggen.’’

Denkt u dat de ouders dat zullen begrijpen?
,,Er zijn zorgen of de leerlingen op deze school wel onderwijs krijgen waardoor ze in staat zijn om als burger in deze samenleving te functioneren. Er is geen vertrouwen dat dat onder dit bestuur beter wordt. Zeker niet in combinatie met het wanbeheer, zelfverrijking en gebrek aan intern toezicht. We kunnen niet zeggen: niks aan de hand mensen, gewoon doorlopen. In het belang van deze kinderen moet er ingegrepen worden.’’

Wat is er nou precies mis met het burgerschapsonderwijs op de school?
,,Kinderen moeten naar de samenleving toe worden geleid, dat ze de normen en waarden kennen en met verschillen leren omgaan. Als je kijkt naar wat er hier gebeurt, dan mis je dat. Zo krijgen ze onvoldoende les in het tegengaan van discriminatie. Er komt nieuwe wetgeving aan waarin steviger wordt omschreven waaraan burgerschapsonderwijs moet voldoen. Maar ook onder de huidige wet schiet de school al tekort.’’

Quote

Mijn besluit is niet ingegeven door willekeur. Alle scholen moeten voldoen aan onze wet- en regelge­ving

Minister Slob

Het bestuur wil niet weg.
,,Mijn besluit is niet ingegeven door willekeur. Alle scholen moeten voldoen aan onze wet- en regelgeving. Ook deze. Het bestuur heeft nu een paar weken om formeel te reageren op mijn besluit. Daarna volgt een formele aanwijzing. Volgen ze die niet op – en dat is hoogst uitzonderlijk, dat is nooit eerder gebeurd – dan is de uiterste consequentie dat de bekostiging van de school wordt gestopt. Ik hoop dat het niet zo ver komt. Ik hoop dat de ouders en het bestuur beseffen dat het serieus is dat er ingegrepen moet worden. Zij zijn nu aan zet.’’

Het bestuur heeft al gezegd: desnoods gaan we door zonder geld uit Den Haag.
,,Ook scholen die privaat gefinancierd worden, moeten voldoen aan onze regels. Dezelfde eisen blijven onverminderd van kracht. Ouders moeten weten dat ik het fijn vind dat er ook voor hen met hun achtergrond een school is waar hun kinderen naartoe kunnen. Er is ruimte voor islamitisch onderwijs in ons land. Dat is echt mijn boodschap. Maar ouders moeten ook begrijpen dat zo’n school zich net als alle andere aan de wet moet houden.’’

Maar wat kunt u in dat geval nog doen?
,,Het is een misvatting dat je als private school kunt doen en laten wat je wilt. Dan is er nog het uiterste middel dat je kunt verbieden dat er onderwijs wordt gegeven. Maar ik wil daar niet op vooruitlopen. Mijn boodschap is: deze school kan door, maar niet met deze bestuurders.’’

Vind u het niet zorgelijk dat de Onderwijsinspectie pas na aanwijzingen van de AIVD goed onderzoek ging doen? In eerste instantie was de inspectie minder kritisch.
,,De inspectie was met een meer algemeen onderzoek bezig zoals altijd bij scholen die net gestart zijn. Na de AIVD-berichten is dat verdiept. Dat is niet raar. Het gebeurt vaker dat na signalen van anderen diepgravender onderzoek wordt ingesteld, zoals na de examenperikelen op het vmbo in Maastricht vorig jaar. En dan komen er soms meer dingen naar boven. In dit geval zeer ernstige.’’

Meer lokalen

 Het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum krijgt toch meer schoollokalen. In de zomervakantie worden tijdelijke lokalen geplaatst bij het huidige schoolgebouw, laat de gemeente Amsterdam weten. ,,Met deze uitbreiding is er aan het begin van het schooljaar 2019-2020 voldoende ruimte voor circa 340 leerlingen.” Nu zitten er ongeveer 180 leerlingen op de school.