Volledig scherm
Minister Ingrid van Engelshoven © ANP

Minister: Stress studenten komt niet alleen door studieschuld

De stress die studenten ervaren is niet ‘aan één oorzaak toe te schrijven’, maar is een ‘opeenstapeling van factoren’. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs wijst erop dat studenten zichzelf hoge eisen opleggen, dat ze druk ervaren door sociale media en het succesvol afronden van een opleiding.

De D66-bewindsvrouw reageert daarmee op het Motivaction-onderzoek in opdracht van studentenorganisatie Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) waaruit blijkt dat de studielening zorgt voor psychische problemen bij studenten.

De minister wijst erop dat uit eigen onderzoek van het ministerie blijkt dat studenten sinds 2012 minder vaak klagen over financiële problemen. Ook wijst het ministerie studenten erop dat ze niet meer moeten lenen dat ze nodig hebben. Van Engelshoven: ,,Maar zij moeten zich ook realiseren dat vanwege de sociale terugbetaalvoorwaarden het hebben van een studielening geen bron van zorg hoeft te zijn.’’

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet in opdracht van de ministeries van Onderwijs en Volksgezondheid onderzoek naar de factoren die leiden tot stress bij studenten. ,,Dat onderzoek wachten we af’’, aldus Van Engelshoven.

ISO-voorman Tom van den Brink stelt het ministerie ‘al maanden’ te hebben aangespoord om het leenstelsel als parameter mee te nemen in de RIVM-studie. ,,Dat hadden ze prima kunnen meenemen, maar dat werd geweigerd.’’