Volledig scherm
Minister Van Nieuwenhuizen was vorige week op bezoek in Deventer. © Rob Voss

Ministerie: We wisten niets van huwelijk 'onafhankelijke' Lelystad Airport-experts

Ambtenaren op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waren niet op de hoogte van de relatie tussen mer-deskundige Stefan Morel en de directeur van de commissie-mer, Veronica ten Holder, waardoor een mogelijk belangenconflict ontstond rond het milieurapport over Lelystad Airport. 

Quote

Op het moment dat het op mijn ministerie bekend werd, heeft de medewerker de betreffen­de werkzaamhe­den beëindigd

Minister Van Nieuwenhuizen

Eerder deze week onthulde deze krant dat een deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over het vliegveld moest herstellen, getrouwd is met directeur Veronica ten Holder van de commissie-mer. Die club moet binnenkort het herziene rapport beoordelen. Morel heeft zich teruggetrokken nadat bewoners vraagtekens hadden geplaatst bij zijn onafhankelijkheid.

Na een gesprek met het ministerie heeft Morel op 1 februari op eigen initiatief zijn taken neergelegd. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen in een Kamerbrief naar aanleiding van publicaties in de Stentor over de schijn van belangenverstrengeling in het Lelystad Airportdossier.

Ingehuurd

Morel werd ingehuurd door het bureau To70, dat op zijn beurt weer door het ministerie wordt ingehuurd om het milieurapport van vliegveld Lelystad te herstellen. De minister schrijft dat door ambtenaren adequaat is opgetreden. 'Op grond hiervan kom ik tot de conclusie dat op het moment dat de schijn van belangenverstrengeling op mijn ministerie bekend werd dit feit aan de orde is gesteld en dat vervolgens de door To70 ingehuurde medewerker de betreffende werkzaamheden heeft beëindigd.'

Uit de beantwoording door de minister blijkt dat Morel al vanaf 2 november voor het ministerie betrokken was bij de reparatie van de mer. 'De heer Morel heeft inmiddels aangegeven zijn betrokkenheid bij alle luchthaven- en mer-projecten te beëindigen. Op dit moment wordt nagegaan welke projecten dit exact betreft', schrijft Van Nieuwenhuizen.

De minister benadrukt in haar brief dat ze het van groot belang acht dat adviesbureaus die door het ministerie worden ingehuurd worden gewezen op 'de plicht om naar deze schijn van belangenverstrengeling onderzoek te doen'. De afspraken die daarover zijn opgenomen in contracten tussen het ministerie en ingehuurde bureaus moeten wat de minister betreft opnieuw worden bekeken. Ze vraagt het kabinet dat te doen.