Volledig scherm
Foto ter illustratie © ANP

Onderzoeksraad kritisch op vuurwerkbesluit kabinet: verbod noodzakelijk

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is zeer kritisch op de beslissing van het kabinet om geen algemeen verbod af te kondigen voor riskant vuurwerk als vuurpijlen. Zo'n verbod is de enige manier om vuurwerkslachtoffers te voorkomen, oordeelt de raad. 

Quote

Ook komende jaarwisse­ling zullen waarschijn­lijk weer honderden burgers zich melden bij de eerste hulp met brandwon­den, missende vingers en beschadig­de ogen

‘De enige manier om consumenten te beschermen tegen de gevaren van vuurwerk is door het gedeeltelijk verbieden ervan’, stelt de Onderzoeksraad, die spreekt over een ‘voortdurend patroon van veel letsel en ordeverstoringen’. Jaarlijks overlijdt gemiddeld één persoon door vuurwerk. ‘De raad vindt dat de individuele vrijheid van het afsteken van vuurwerk niet opweegt tegen de gevaren die dat oplevert voor het individu zelf en voor anderen.’

Minister Ferd Grapperhaus zei eerder deze maand dat gemeenten zelf kunnen besluiten een vuurwerkverbod in te stellen. Ze konden al gebieden aanwijzen waar geen vuurwerk mag worden afgestoken, maar het was lastig om een hele gemeente uit te roepen tot vuurwerkvrije zone. 

De raad is ook 'verbaasd’ dat het kabinet vuurwerkkopers pas vanaf volgend jaar verplicht gratis vuurwerkbrillen en aansteeklonten te geven aan consumenten. Ook voorlichting over het veilig gebruik van vuurwerk wordt niet ingevoerd; de bewindspersonen laten eerst onderzoeken in hoeverre het nodig is dat vuurwerkverkopers vakkennis moeten hebben. De Onderzoeksraad begrijpt niet dat dat zulke ‘relatief eenvoudige maatregelen’ niet al dit jaar in kunnen gaan. 

Opnieuw honderden slachtoffers

In totaal heeft de Onderzoeksraad zeven aanbevelingen gedaan gericht op het beperken van de gevaren van consumentenvuurwerk. De opbrengst vanuit het kabinet is ‘mager’, met alle gevolgen van dien. ‘De raad is van mening dat de huidige maatregelen niet leiden tot een structurele daling van slachtoffers, incidenten en schade.’ Bovendien verdient elke burger dezelfde mate van bescherming, meent de raad. Een gemeente-afhankelijk verbod staat dat in de weg. 

Volgens de Onderzoeksraad blijft de onveiligheid door het kabinetshandelen dus bestaan. ,,Daarom zullen zeer waarschijnlijk ook komende jaarwisseling weer honderden burgers zich melden bij de eerste hulp met brandwonden, missende vingers en beschadigde ogen.’’