Volledig scherm
Een slachtoffer dat vanwege eerwraak in een Friese opvang zit

Ook asielzoeker krijgt hulp bij eerwraak

Asielzoekers die slachtoffer zijn van huiselijk en eergerelateerd geweld krijgen straks net als iedere Nederlander recht op toegang tot gemeentelijke hulp. Ondanks dat zij nog wachten op een beslissing over hun verblijfsvergunning.

Met dit besluit wil minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) per 1 juli de ‘onwenselijke situatie’ voorkomen dat slachtoffers van bijvoorbeeld eerwraak zonder verblijfsvergunning niet overal in een opvanginstelling terecht kunnen. 

Nu kan slachtoffers de toegang tot de vrouwenopvang worden geweigerd, omdat ze niet onder de gebruikelijke maatschappelijke opvang door de gemeente vallen. In de praktijk worden vrouwen (want daar gaat het bijna altijd om) meestal wel opgevangen, maar ontbreekt een goede juridische basis en financiering.

Verschillen per gemeente

Ook verschilt de gang van zaken per gemeente. Er zijn gemeenten die niet toestaan dat de door hen gecontracteerde instelling voor maatschappelijke opvang deze slachtoffers een plek bieden, sommige gemeenten vangen deze vrouwen toch op, andere hanteren een quotum en weer anderen laten het over aan de instellingen.

De minister gaat met de gemeenten om tafel, zodat deze slachtoffers niet worden geweigerd omdat zij nog geen verblijf op humanitaire gronden binnen hebben. Ook hebben lokale overheden extra geld gekregen voor de opvang.

Geen risico op fraude

De Jonge bestrijdt dat toegang geven van asielzoekers tot de maatschappelijke opvang risico’s oplevert voor fraude of oneigenlijk gebruik. Ook zou er weinig kans zijn op een ‘aanzuigende werking’; instellingen voor opvang en de IND toetsen of aangifte is gedaan tegen de dader of dat via de politie melding is gedaan van dat geweld. ,,Er moet derhalve sprake zijn van een reëel veiligheidsrisico.”

Volgens de PVV, de grootste oppositiepartij in de Tweede Kamer, hoeft deze regeling helemaal niet te worden opgetuigd. De oplossing is duidelijk, aldus Kamerlid Fleur Agema. ,,Asielzoekers die een misdrijf hebben gepleegd - en dat is eergerelateerd of  huiselijk geweld dus ook - moeten worden uitgezet. Dan is dit verdrietige probleem ook opgelost.”   

Quote

Asielzoe­kers die een misdrijf hebben gepleegd - en dat is eergerela­teerd of huiselijk geweld dus ook - moeten worden uitgezet. Dan is dit verdrieti­ge probleem ook opgelost

Fleur Agema (PVV)