Oppositie laakt hervorming arbeidsmarkt

videoLinkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben felle kritiek geuit op de plannen van het kabinet om de arbeidsmarkt te hervormen.

Quote

Je moet er zeker van kunnen zijn dat je niet zomaar ontslagen wordt. Daar tornt dit kabinet aan

Lodewijk Asscher, PvdA

De SP maakt gehakt van de Wet arbeidsmarkt in balans. Het kabinet opent de aanval op werknemersrechten in plaats van dat het daadwerkelijk de balans herstelt, aldus SP-Kamerlid Bart van Kent. ,,Sinds Rutte I is het aantal mensen met een onzeker contract explosief gestegen. Zij zitten iedere maand in onzekerheid of ze wel voldoende kunnen werken om rond te komen of überhaupt nog wel werk hebben.’’

Volgens de SP drukken de plannen ,,werknemers nog verder in het moeras van onzekerheid’'. En wanneer ze eenmaal een vast contract hebben, kunnen ze ook nog eens makkelijker worden ontslagen.

Ook de PvdA vindt dat de wet mensen onzeker maakt. ,,Je moet er zeker van kunnen zijn dat je niet zomaar ontslagen wordt. Daar tornt dit kabinet aan. Ze perken je ontslagbescherming in, maken meer onzekere contracten mogelijk, en met de verlenging van de proeftijd naar vijf maanden word je vogelvrij verklaard”, aldus PvdA-leider Lodewijk Asscher. Hij is de voorganger van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken), die vandaag het wetsvoorstel presenteerde. Er zijn positieve aspecten, maar per saldo slaat de balans negatief uit, aldus Asscher.

Onvoldoende bescherming

Ook de Raad van State is kritisch. Vooral voor mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt bieden de voorgestelde maatregelen volgens het belangrijke adviesorgaan nog steeds onvoldoende bescherming.

De Raad van State wijst er met name op dat in de nieuwe plannen de mate van bescherming afhankelijk blijft van het soort arbeidsrelatie. Hoewel vast en flexibel volgens het kabinet dichter bij elkaar komen te liggen, blijven daarmee ,,voor zowel werkgevers als werknemers forse verschillen bestaan’'.

Werkenden met een slechte uitgangspositie blijven volgens de Raad van State het risico lopen dat zij genoegen moeten nemen met de arbeidsrelatie die voor de werkgever het goedkoopst is. De voorgestelde aanpak is daardoor ,,weinig kansrijk om daadwerkelijk een nieuwe balans op de arbeidsmarkt tot stand te brengen.’’

Volledig scherm
Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid © ANP