Volledig scherm
Minister Wouter Koolmees tijdens het algemeen overleg over pensioenonderwerpen in de Tweede Kamer. © ANP

Pensioenclash verhardt, Koolmees probeert te sussen

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken (D66) probeert verdere escalatie van het debat over de pensioenen te voorkomen. De harde kritiek van vakbonden en oppositiepartijen noemt hij ‘heftig en niet terecht’ en hij roept hen op ‘mensen geen angst aan te praten’.

Koolmees’ voorstellen om toch beweging te krijgen in het vastzittende pensioendossier werden afgelopen vrijdag ijzig ontvangen. Bonden spraken van een ‘mes in de rug’. Tijdens het pensioendebat in de Tweede Kamer liepen zij vanmiddag uit protest weg. Vooral het plan om ondanks de impasse in het polderoverleg op eigen houtje verder te werken aan de afschaffing van de doorsneepremie, veroorzaakte veel woede.

Die maatregel zorgt ervoor dat jonge werknemers niet langer te veel premie betalen en oudere te weinig. Omdat vooral veertigers hier financieel nadeel van zullen ondervinden, moeten zij vanuit pensioenbuffers of uit premieverhogingen worden gecompenseerd. De rekening loopt in de tientallen miljarden euro’s. Koolmees gaat nu uitzoeken hoe groot de rekening voor pensioenfondsen zal zijn. Vakbonden gaat dit echter veel te snel. Zij willen de afschaffing van de doorsneepremie namelijk alleen slikken als er aan de andere kant eindelijk uitzicht komt op indexatie van pensioenen. Maar daartoe heeft Koolmees geen voorstel gedaan.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm
Overheidspersoneel verlaat demonstratief de publieke tribune tijdens het debat over pensioenen met minister Koolmees. © ANP

Overtrokken

De D66-minister vindt de reacties overtrokken en vindt dat zijn plannen niet goed zijn gelezen. Hij spreekt zelf van een ‘uitgestoken hand’ en stelt dat hij slechts voorbereidingen treft om een aantal zaken uit te werken.

Volgens hem zijn er een aantal ‘open eindjes’ die kleven aan de afschaffing van de doorsneepremie, die hij alvast in kaart brengt. Op die manier gaat er geen kostbare tijd verloren zolang kabinet en sociale partners er samen niet uitkomen. Koolmees zegt nog steeds te hopen op een pensioenakkoord, maar zegt niet langer te kunnen wachten. ,,Ik kan niet op mijn handen blijven zitten. Dit probleem is te urgent”, aldus de minister.

Doordrukken

Linkse partijen zijn echter bang dat Koolmees de afschaffing van de doorsneepremie wil doordrukken, ook als er helemaal geen pensioenakkoord komt. In dat geval zou het huidige stelsel blijven gelden, waarin indexatie voor veel gepensioneerden al jarenlang niet of nauwelijks aan de orde is. Grote fondsen, zoals die in de metaalsector, dreigen volgend jaar zelfs te moeten korten. 

Noodgrepen om kortingen te voorkomen, zoals verhoging van de rekenrente waardoor fondsen op papier opeens wél aan vereiste buffers voldoen, ziet Koolmees niet zitten. Zo’n maatregel leidt volgens hem alleen maar tot meer wantrouwen jegens het pensioenstelsel, vooral bij jongeren die vrezen dat de potten leeg zijn als zij met pensioen gaan. Koolmees: ,,We moeten stoppen met pleisters plakken.”