Volledig scherm
Zorgpersoneel voerde op 20 november in Eindhoven actie, net als elders in het land. Driekwart van het ziekenhuispersoneel staakte die dag © Foto van de Meulenhof

Personeel ziekenhuizen krijgt er acht procent bij

Nieuwe caoEen ultieme poging om de cao-onderhandelingen tussen de ziekenhuiswerkgevers en de vakbeweging vlot te trekken, is gelukt. Er ligt nu een deal tussen de onderhandelaars. De leden moeten daar echter nog wel mee instemmen. 

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de vakbonden hebben in de vroege zaterdagmorgen na meerdere marathonsessies een cao-akkoord bereikt voor 200.000 ziekenhuismedewerkers. Die krijgen nu ook voor 2020 en 2021 structureel een loonsverhoging   

In het akkoord zijn volgens vakbond FNV twee structurele loonsverhogingen afgesproken van in totaal 8 procent; 5 procent per 1 januari 2020 en 3 procent per 1 januari 2021. Medewerkers die onregelmatig werken, circa de helft van de ziekenhuismedewerkers, ontvangen straks ook een hogere onregelmatigheidstoeslag. Verder krijgen alle ziekenhuismedewerkers een eenmalige bruto uitkering van 1.200 euro over 2019, naar rato van hun dienstverband. Om de instroom van nieuwe ziekenhuismedewerkers te bevorderen worden de leerlingsalarissen verhoogd met 10 procent. Ook de stagiairs gaan er in loon op vooruit. Zij zien hun maandelijkse vergoeding met 65 euro stijgen en komen uit op 400 euro.

Ook is een langere hersteltijd overeengekomen na een bereikbaarheidsdienst. Eerst moesten medewerkers al na zes uur na zo’n dienst aan het werk, dat is opgetrokken naar acht uur. Ook is de regeling om extra te werken verbeterd. Deze toeslag geldt nu als de dienst binnen 72 uur na de aanvraag is, dat was eerder beperkt tot 24 uur. Scholing van het personeel gebeurt voortaan tijdens werktijd en niet meer in eigen tijd.

De ziekenhuiswerkgevers zijn vrijwel gelijk na de succesvolle landelijke actiedag van 20 november weer met  FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU’91 en CNV Zorg & Welzijn om tafel gaan zitten, blijkt nu. 

Ze bekeken afgelopen weken met een door minister Bruins (Medische zorg) aangestelde verkenner of er voldoende aanknopingspunten waren om de cao-onderhandelingen weer op te starten. Dat bleek donderdag het geval. Snel daarna was een deal beklonken.

Elise Merlijn, vakbondsbestuurder bij FNV Zorg en Welzijn: ,,We hebben alles op alles gezet om eruit te komen.” Daar waren acht maanden voor nodig, waarbij de onderhandelingen lange tijd in een ruzieachtige sfeer verliepen.  

De cao ziekenhuizen verliep al op 31 maart 2019. Sinds begin van deze zomer zijn er acties en zondagsdiensten in de Nederlandse ziekenhuizen, met als hoogtepunt de landelijke ziekenhuisstaking afgelopen november.

De vakbonden hadden voor 2020 al meerdere landelijke actiedagen op de agenda staan, mocht het overleg met de ziekenhuiswerkgevers zijn stukgelopen. Als de achterban akkoord gaat met de bereikte deal, zijn die van de baan. 

  1. WO in Actie luidt noodklok over structureel overwerk op universiteiten, doet melding bij inspectie

    WO in Actie luidt noodklok over structu­reel overwerk op universi­tei­ten, doet melding bij inspectie

    Hoogleraren, docenten en ondersteunend personeel bij universiteiten werken gemiddeld 12 tot 15 uur per week langer dan hun contract voorschrijft, zonder dat ze daarvoor worden betaald. Volgens WO in Actie dreigt de toppositie van Nederlandse universiteiten in gevaar te komen. De universitaire actiegroep meldt dat structurele overwerk samen met vakbonden FNV en AOb vandaag bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.