Volledig scherm
Een protestuiting tijdens een eerdere stakingsdag in Noord-Nederland © anp

Politiek verdeeld over nut nieuwe staking in onderwijsland

De landelijke politiek heeft begrip voor de schreeuw vanuit onderwijsland om meer salaris en minder werkdruk voor docenten. Niet alle partijen staan echter te juichen bij de keuze van de bonden om weer de barricaden op te gaan.

Vanmorgen werd bekend dat het Nederlandse onderwijs plat gaat. Een nationale actieweek van de vakbeweging eindigt op vrijdag 15 maart met een landelijke staking van basisscholen tot universiteiten, de eerste keer dat het verzet zo breed in onderwijsland tot uiting komt.

Kamerlid Paul van Meenen (D66) begrijpt de boodschap van de bonden: er moet veel worden geïnvesteerd in onderwijs, specifiek in leraren. Meer salaris en lagere werkdruk zijn belangrijke doelen.

Van Meenen: ,,Er komt deze kabinetsperiode 2 miljard structureel bij. En dat is voor ons niet genoeg, we hebben al honderden miljoenen extra bij kabinet afgedwongen en dat blijven we ook proberen. Verder werkt D66 al aan een volgend verkiezingsprogramma, met nieuwe investeringen in het onderwijs.”

GroenLinks vindt dat het kabinet, net als D66, wel een heel creatieve optelsom maakt van alle losse investeringen in het onderwijs. ,,Voor ons is het vooral belangrijk dat alle onderwijssectoren nu samen actie gaan voeren. Wij gaan voor minder werkdruk, terugdraaien van eerdere bezuinigingen en meer waardering. Dat moet gebeuren in het hele onderwijs”, aldus Kamerlid Lisa van Westerveld.

Impopulair actiemiddel

In de wandelgangen van de Tweede Kamer wordt wel gefronst bij het gekozen impopulaire actiemiddel, weer een staking. Zeker omdat eerder bij de acties in het basisonderwijs bleek dat er steeds minder begrip is onder ouders voor het feit dat leraren het werk neerleggen. Westerveld: ,,Ik snap dat ouders het vervelend vinden, maar het is veel erger als er straks geen leraar meer voor de klas staat.”

Van Meenen (D66) laat zich niet uit over de staking op zich, maar ook hij lijkt er zijn twijfels bij te hebben. De VVD wil überhaupt niet reageren op de plannen van de vakbeweging. De PVV van Geert Wilders is wél uitgesproken.

Kamerlid Harm Beertema zegt: ,,Ik vind staken niet op zijn plaats, ouders worden zo in een vervelende situatie gebracht.” De PVV’er vindt het sowieso niet nodig dat er nog meer geld bij het onderwijs gaat. ,,Het onderwijs is er, ondanks eerdere investeringen, helemaal niet beter op geworden.”

Evident

Beertema vervogt: ,,Het geld is alleen maar gegaan naar managers, bestuurders, dure kantoren en onnodige onderwijsvernieuwingen. Dat leraren meer moeten verdienen is evident, maar dat geld moet makkelijk binnen de huidige begroting te halen zijn. Door sober en dienend management te creëren en gewoon terug te gaan naar de basis; lesgeven en kennis overdragen.”

De SP begrijpt de woede in het onderwijs totaal. Kamerlid Peter Kwint: ,,De leraren moeten staken terwijl bestuursvoorzitters van multinationals hun verlanglijstje gewoon naar Rutte sms’en. Maar na jaren van bezuinigingen, bureaucratisering en schaalvergroting is bij hen de maat vol. Benieuwd of het kabinet net zo goed luistert naar het onderwijs als naar de sms’ende bazen. Onze steun hebben ze.”

De PvdA vindt het uur U voor het onderwijs. Kamerlid Kirsten van den Hul: ,,Het lerarentekort in het onderwijs is een enorm groot probleem dat er zelfs toe leidt dat sommige scholen vierdaagse schoolweken moeten invoeren. Invallers vinden lukt vier op de vijf scholen niet, en de werkdruk waar docenten mee kampen wordt steeds groter. Er is daarom dringend meer geld nodig voor de sector.”

Quote

De leraren moeten staken terwijl bestuurs­voor­zit­ters van multinatio­nals hun verlang­lijst­je gewoon naar Rutte sms’en

Peter Kwint (SP)