Prinsjesdag 2018: dit zijn de plannen

VIDEO/UPDATEPrinsjesdag plannendag. Wat heeft het kabinet voor Nederland in petto? Lees alles in ons overzicht. 

Zorg

De uitgaven voor de zorg stijgen volgend jaar verder, naar 71 miljard euro. Dat is vijf miljard meer dan dit jaar. Met het geld wordt het basispakket voor de zorgverzekering uitgebreid. Honderd miljoen euro ligt klaar om nieuwe behandelingen, technologieën en medicijnen snel beschikbaar te krijgen voor patiënten. 

Er gaat ook flink meer geld naar de ouderenzorg, oplopend tot jaarlijks 3 miljard euro vanaf 2021. Zoals eerder bekend werd, stijgt de zorgpremie met ruim een tientje per maand. Van elke euro overheidsgeld gaat nu 25 cent naar de zorg. Om de groei van zorgkosten te beteugelen, sluit het kabinet akkoorden met ziekenhuizen, huisartsen, wijkverpleegkundigen en ggz om de kosten te beheersen. 

(Artikel gaat verder onder de foto)

Volledig scherm
Minister-president Mark Rutte wandelt telefonerend over het Buitenhof op Prinsjesdag. © ANP

Infrastructuur

Het kabinet trekt komend jaar dik 7 miljard euro uit voor de aanleg en het onderhoud van wegen. De A1 Apeldoorn-Azelo en de A15 Papendrecht-Sliedrecht worden verbreed, een nieuw deel A16 moet de doorstroming bij Rotterdam verbeteren. Om files aan te pakken trekt het ministerie 60 miljoen euro extra uit. Dat is bedoeld voor maatregelen om wegen na een ongeval of pech sneller vrij te maken.

Financiën

De economie groeit komend jaar met 2,6 procent, de overheidsschuld daalt tot onder vijftig procent. De werkloosheid komt uit op het laagste niveau sinds 2001, op 320.000. Gemiddeld stijgt de koopkracht met 1,5 procent. Het afschaffen van de dividendbelasting pakt met 1,9 miljard euro een half miljard duurder uit dan aanvankelijk geraamd.  Bij de inning van erf- en schenkbelasting is opnieuw een forse tegenvaller te verwachten: de inkomsten zullen 352 miljoen euro lager zullen uitvallen. Vorig jaar kwam er al 450 miljoen minder binnen bij het incasseren van deze belasting. Oorzaak waren technische problemen bij een nieuw systeem dat de fiscus in gebruik nam.

Belastingen

Door de btw-verhoging wordt een kar boodschappen van honderd euro, volgend jaar 2,83 euro duurder. Verder gaan huishoudens meer belasting betalen op aardgas, maar juist minder op elektriciteit. Huishoudens hebben volgend jaar per saldo gemiddeld 500 euro meer te besteden dankzij de belastingmaatregelen van het kabinet. De inkomstenbelasting gaat voor de meeste mensen omlaag. Daar staat dus tegenover dat de dagelijkse boodschappen duurder worden door de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent.

Met de rekenhulp van het Nibud zie je wat de plannen voor je koopkracht betekenen.
(Artikel gaat verder onder de rekentool)

Volledig scherm
Protest tegen de gaswinning in Groningen. © ANP

Economie

Het mkb-tarief in de vennootschapsbelasting (winsten tot 200.000 euro) wordt stapsgewijs verlaagd van twintig naar zestien procent in 2021, vanaf 2020 is er 100 miljoen euro beschikbaar voor lastenverlichting op arbeid in het midden- en kleinbedrijf. Ook investeert het kabinet minstens één miljard euro in het toekomstfonds Groningen. Staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) komt volgend jaar met een wet waarmee ze overnames in de Nederlandse telecommunicatiesector mag verbieden of terugdraaien. Dat kan ze alleen doen als een overname 'een bedreiging vormt voor de openbare orde of nationale veiligheid'.

Koningshuis

De grondwettelijke uitkering van de koning, die jaarlijks wordt geïndexeerd en de inkomens van rijksambtenaren volgt, bedraagt 926.000 euro in 2019, 24.000 hoger dan dit jaar. Máxima krijgt een toelage van 367.000 euro. Dat is 9000 euro meer dan de 358.000 van dit jaar. Gezamenlijk krijgen de leden van het koninklijk huis er 2,5 procent extra bij.

Sociale Zaken

Het experiment met de maatschappelijke diensttijd, een wens van de christelijke partijen, blijkt een veel groter succes dan verwacht. Daarom schuift het kabinet 6,3 miljoen euro extra naar voren om de geplande 41 projecten te betalen.  

Defensie

Na jaren snijden krijgt het ministerie van Defensie weer extra geld. Het grootste deel van de extra miljoenen gaat naar het op peil brengen van het materieel. Vanaf 2019 krijgen alle militairen een nieuwe gevechtsuitrusting.

(Artikel gaat verder na de foto)

Volledig scherm
Het Korps Mariniers voert een landing uit op het strand van Vlissingen. © ANP

Wonen

De woningbouwproductie moet flink opgeschroefd worden, jaarlijks zijn zo'n 75.000 nieuwe huizen nodig. Vergunningtrajecten moeten korter. Er ligt bijna 40 miljoen euro klaar om woningen te bouwen op oude bedrijventerreinen of rond oude havens. 

Asiel

Het kabinet komt met plannen om de asielprocedure korter te maken, via een aanpassing van het Vreemdelingenbesluit. Hierdoor hoeft er geen gehoor meer worden afgenomen bij ‘evident kansloze’ herhaalde asielaanvragen. Dat betekent dat IND’ers meer tijd overhouden en sneller een besluit nemen.

Onderwijs

Er wordt 1,9 miljard euro geïnvesteerd in onderwijs, maar universiteiten en hogescholen merken daar nauwelijks iets van. Volgend jaar moet er 19,5 miljoen euro worden bezuinigd in het hoger onderwijs. Dat komt door een tegenvaller van 212 miljoen euro op de begroting van het ministerie van Onderwijs. Het gat komt door verkeerde ramingen van de studentenaantallen. 

Veiligheid

Op het terrein van veiligheid belooft het kabinet nog eens 1.100 extra agenten aan te stellen. Er gaat 58 miljoen naar de politie, voor het bestrijden van cybercrime komt eenmalig 30 miljoen euro beschikbaar. De AIVD krijgt het komende jaar 8 miljoen erbij, voor de aanpak van digitale spionage, dreiging en sabotage. Het kabinet heeft tot 2023 ieder jaar 9 miljoen euro gereserveerd voor vervolging en berechting van de daders van de MH17-aanslag. Eerder al bleek dat die rechtszaak, mocht het zover komen, in Nederland gevoerd gaat worden.
(Artikel gaat verder onder de foto)

Volledig scherm
Een buk-raket. Het kabinet trekt jaarlijks 9 miljoen uit voor de berechting van de MH17-daders. © EPA

Buitenland

Er komt één Loket Buitenland waar alle Nederlanders die in het buitenland zitten 24 uur per dag, 7 dagen per week terechtkunnen. Niet alleen landgenoten die op reis zijn, maar ook de bijna 1 miljoen Nederlanders die in het buitenland wonen. Ze kunnen er aankloppen bij natuurrampen en een nieuw paspoort, maar ook bij vragen over kinderbijslag of studiefinanciering. Het loket wordt de komende jaren opgezet. Om het netwerk van ambassades en consulaten, waarop werd bezuinigd, weer uit te breiden, komt er jaarlijks tot 40 miljoen extra bij. 

Lees alles over Prinsjesdag in ons dossier. 

Volledig scherm
Koning Willem Alexander en koningin Maxima zwaaien vanaf het balkon bij Paleis Noordeinde op Prinsjesdag. © ANP