Volledig scherm
Om te vieren dat de PvdA zich aansluit bij Coalitie-Y bracht PvdA-leider Lodewijk Asscher vandaag taart naar ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers en afgevaardigden van zes jongerenorganisaties. © Guus Schoonewille

PvdA is om: meerderheid Kamer wil basisbeurs voor studenten terug

De PvdA is om en wil weer een basisbeurs voor studenten. De partij maakt een draai van 180 graden en trekt de handen af van het leenstelsel, dat het zelf nota bene heeft ingevoerd. Daarmee is een ruime meerderheid in de Tweede Kamer voor de terugkeer van de basisbeurs, al zal het waarschijnlijk nog wel even duren voor er werk van kan worden gemaakt.

De PvdA sluit zich aan bij Coalitie-Y, een initiatief van de ChristenUnie die samen met jongerenorganisaties oplossingen bedenkt voor problemen waar jongeren tegenaan lopen. Eén van de speerpunten van Coalitie-Y is het afschaffen van het leenstelsel en de herinvoering van een basisbeurs.

GroenLinks nam eerder als medearchitect al afstand van de studieleningen. Alleen VVD en D66 zijn nu nog voorstander van het leenstelsel. Dit kabinet zal nog geen einde maken aan het leenstelsel, maar duidelijk is dat er nu een ruime meerderheid aan partijen is die bij een volgende formatie wel de basisbeurs of een variant daarvan wil terugbrengen.

Nieuwe basisbeurs

Asscher wil binnen het huidige stelsel een nieuwe basisbeurs ‘creëren’ door de aanvullende beurs, die studenten als gift krijgen als hun ouders een smallere beurs hebben, uit te breiden. ,,Een veel grotere groep zou dan in aanmerking komen voor de aanvullende beurs. Ik denk aan ouders die tot drie keer modaal verdienen, tot en met een ton. Dat is een nieuwe basisbeurs.”

Op voorspraak van de PvdA, die het sociaal leenstelsel sinds 2010 in het verkiezingsprogramma had staan, kwam het leenstelsel in 2012 in het regeerakkoord terecht. De sociaaldemocraten droegen als argument aan dat ‘de slager niet moet meebetalen aan de studie van de advocaat’. De invoering, in 2014, was ook in handen van een PvdA-minister, Jet Bussemaker.

Asscher: ,,Je ziet nu dat jongeren een emmer vol onzekerheid over zich heen krijgen: zij hebben al te maken met minder baanzekerheid en woningnood, dan is het voor sommige jongeren te veel om ook te moeten lenen. Dat is de druppel die de emmer doet overlopen.” De generatie studenten die heeft moeten lenen, moet volgens Asscher worden gecompenseerd.

‘Een verademing’

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) juichen het standpunt toe. ‘Een verademing’ noemt LSVB-voorzitter Alex Tess Rutten het ‘ langzaam wegnavigeren van het waanbeeld dat studeren een investering is waar mensen zelf voor moeten opdraaien’. Zij is voorstander van een basisbeurs waarbij jongeren, ongeacht de financiële positie van hun ouders, een studie zonder schulden kunnen afronden.

,,De negatieve gevolgen van het leenstelsel zijn overtuigend, het is goed dat daar nu conclusies aan worden verbonden. Het is te hopen dat ook de andere partijen duidelijk zijn over hun plannen’’, stelt voorzitter Kees Gillesse van het ISO. ,,We zullen na de verkiezingen pas echt weten wat er voor studenten gaat veranderen, maar vandaag is een dag om te vieren.”

Hoe kom je als student de maand door? Wij vroegen het op de Radboud Universiteit: