Volledig scherm
© ANP

Reorganisatie politie: te snel, duurder en niet per se beter

Het is totaal onduidelijk of de reorganisatie van de politie tot één nationaal korps iets heeft bijgedragen aan de veiligheid in ons land. Tot die gênante vaststelling komen onderzoekers in hun rapport naar de Nationale Politie.

Quote

Hooguit zeggen de onderzoe­kers dat ‘de prestaties er over het algemeen niet op achteruit zijn gegaan'

Zij stellen vast dat de politieprestaties simpelweg niet goed werden en worden geregistreerd en er dus geen totaaloverzicht is. Terwijl dit één van de redenen was om tot een Nationale Politie te komen.

Wat onderzoekers wél kunnen concluderen, is niet mals. De reorganisatie werd te gehaast ingevoerd, werd duurder dan verwacht en de politie wordt sindsdien te centraal aangestuurd. Ook waren er te veel interne veranderingen voor agenten om bij te kunnen benen. Zo lopen er nog tal van rechtszaken omdat agenten op een andere functie zijn neergezet dan zij wilden.

Al eerder bleek dat de politie te krap bij kas zit, de ICT een bende is en dat alle veranderingen een vertrouwensbreuk hadden veroorzaakt tussen agenten en de korpsleiding. Tot overmaat van ramp bleek dat professionele criminele overvallers -het hoogste segment- vaker vrijuit gaan dan vóór de reorganisatie.

Pijnlijk

Quote

De nationale politie is nog allesbehal­ve een goed geoliede machine

Onderzoekers

Het jongste oordeel over de vorming van Nationale Politie sinds 2013 is al met al weinig rooskleurig. Een speciale commissie die hierover vanmiddag met een oordeel kwam, is misschien nog het meest verontrust over de prestaties van de politie. Of Nederland veiliger is geworden, kan niemand dus vaststellen. De minister noch de korpsleiding beschikken over ‘gebundelde data’ om een beeld te kunnen hebben van het ‘presterend vermogen’ van de politie. Hooguit zeggen de onderzoekers dat ‘de prestaties er over het algemeen niet op achteruit zijn gegaan’. Maar een scherp overzicht ontbreekt. ,,Dat moet beter.'' Dat is pijnlijk, omdat de hele operatie van honderden miljoenen juist gericht was op een ‘veiliger Nederland’. Wat de effecten zijn van de opgelegde bezuiniging van 19 procent, weet overigens ook niemand.

De onderzoekers ontdekten bovendien dat de ICT er nog slechter aan toe was dan men al dacht. Ironisch genoeg waren computerstoringen de directe aanleiding dat nationalisering van de politie –al jaren een sluimerende wens- van de grond kwam. Toenmalig minister Ivo Opstelten ramde daarna –met hulp van een gewillige Tweede Kamer- de hervorming er doorheen, maar de werkelijkheid bleek ‘taaier en stroperiger’.

Centraler

Dat de vorming van de Nationale Politie al met al mislukt is, gaat hen veel te ver. De politie bestond met 26 korpsen uit ‘te veel eilanden’. Inkoop wordt nu centraler en dus goedkoper gedaan. Aan de informatie-uitwisseling wordt gewerkt, het opschalen bij grote incidenten gaat nu sneller. Wel zeggen de onderzoekers: ,,De nationale politie is nog allesbehalve een goed geoliede machine.'' De ‘basis’ is simpelweg niet op orde, luidt het oordeel.

Volgens het rapport moet om te beginnen de korpschef weer meer macht krijgen op het aansturen van de politie, de minister minder. 

'Stroef proces'

PvdA Tweede Kamerlid Attje Kuiken zegt naar aanleiding van het rapport ,,Bij de invoering van de nationale politie heeft het ministerie forse steken laten vallen. Te snel en onzorgvuldig. Vele honderden miljoenen later blijkt dat er niet met zekerheid kan worden gezegd of Nederland veiliger is geworden en of het iets heeft opgeleverd." 

Quote

Bij de invoering van de nationale politie heeft het ministerie forse steken laten vallen.

PvdA Tweede Kamerlid Attje Kuiken

De oud-fractievoorzitter vindt dat snoeiharde kritiek 'die de minister niet kan negeren'. ,,Agenten en burgemeesters zelf moeten meer te zeggen krijgen over de inzet van de politie. Zij weten welke problemen er lokaal spelen en hoe die opgelost kunnen worden."

Minister Ferdinand Grapperhaus van justitie zegt over de ontwikkelingen: ,,Het was een zwaar en stroef proces. Er moet nog veel gebeuren. Daarom trekken we ook extra geld voor uit de komende jaren. We moeten meters maken en dat gaan we ook doen.’’

Korpschef Erik Akerboom lief vandaag weten dat de vorming van één politiekorps duidelijk fors is onderschat. De organisatie stond op zijn kop en ,,de medewerkers ondervonden daarvan dagelijks de gevolgen."