Volledig scherm
Mark Rutte (VVD) verlaat het ministerie van AZ op het Binnenhof voor de gesprekken met informateur Gerrit Zalm. © ANP

Rutte III: Lage BTW-tarief verhoogd naar 9%

Het lage BTW-tarief wordt onder de nieuwe coalitie verhoogd van 6 procent naar 9 procent. De stijging is onderdeel van de invoering van de vlaktaks.

Door consumptie zwaarder te belasten en de belasting op arbeid te verlagen, moet werken meer gaan lonen. Een ingewijde stelt dat de zogeheten marginale druk sterk daalt: dit betekent dat wie meer uren of een extra dag gaat werken meer overhoudt van het extra inkomen dat hij of zij verdient. Op dit moment is die marginale druk juist erg hoog: extra verdiensten worden tenietgedaan door extra belasting en verlies van toeslagen waardoor netto soms amper iets extra’s overblijft.

Tegelijkertijd zouden de vier partijen erin geslaagd zijn zowel tweeverdieners als eenverdieners (kostwinners) erop vooruit te laten gaan. Dat laatste punt was een belangrijke wens van CDA en ChristenUnie. VVD en D66 wilden daarentegen juist voorkomen dat niet-werkende partners, die bijvoorbeeld zorgen voor de kinderen of een ziek familielid, fiscaal verder worden aangemoedigd om thuis te blijven. Dat zou haaks staan op de nagestreefde emancipatie van vrouwen.

De beoogde coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen de hypotheekrenteaftrek in vier stappen beperken tot het laagste belastingtarief van de nog in te voeren vlaktaks. Het zou gaan om stappen van drie procent per jaar. Huizenbezitters zouden tegelijkertijd gecompenseerd worden door een verlaging van het eigenwoningforfait: dat is het percentage van de waarde van de eigen woning (WOZ) die bij het inkomen opgeteld moet worden en waar belasting over moet worden betaald. De twee maatregelen zouden samen 'budgetneutraal' moeten uitpakken.