Rutte sluit CO2-belasting bedrijven niet uit: ‘Geen taboes rond klimaatakkoord’

Het kabinet kent ‘geen taboes’ rond het verminderen van de CO2-uitstoot, ook niet richting het bedrijfsleven. Dat zei premier Mark Rutte vanmiddag in de Tweede Kamer, na kritiek van GroenLinks-leider Jesse Klaver. Die pleit voor een belasting op de CO2-uitstoot van grote bedrijven.

De premier sluit de heffing niet uit, terwijl die binnen de coalitie omstreden is, maar zei wel dat hij het ‘spannender’ vindt om bedrijven te prikkelen met nieuwe technieken de uitstoot terug te dringen, waarbij forse boetes dreigen als ze dat onvoldoende doen.

Tijdens het eerste wekelijkse vragenuurtje na het Kamerreces kreeg premier Rutte de volle laag van de oppositie, die vindt dat het klimaatakkoord vooral de burger raakt en het bedrijfsleven ontziet.  

Rutte benadrukte dat de maatregelen uit het klimaatakkoord, zoals 49 procent CO2-reductie in 2030, eerlijk moeten zijn voor iedereen. ,,Het moet financieel kunnen voor de mensen en we moeten zorgen dat ze begrijpen wat ze in hun eigen leven kunnen doen om het waar te maken. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat het bedrijfsleven fair meedoet.’’ Eén ding is zeker, stelde Rutte: ,,We zullen niemand laten vallen.’’

De coalitie wacht nu de uitkomst af van de berekeningen over de mogelijke gevolgen van de plannen uit het concept-klimaatakkoord. Wanneer uit de doorberekeningen blijkt dat het plan met de prikkels en boetes niet werkt, ‘staan we open voor alternatieven’, aldus Rutte, die meermaals benadrukte dat het om een concept-akkoord gaat. 

Lees door onder de foto.

Quote

We zullen niemand laten vallen

Premier Rutte
Volledig scherm
Premier Mark Rutte © ANP

Akkoord

De coalitie viel Rutte ook aan over de suggestie van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff dat het klimaatakkoord ‘niet zijn akkoord’ is.  in De Telegraaf zei hij dat de kans dat het concept-klimaatakkoord wordt uitgevoerd zoals het er nu ligt, ‘nihil’ is. Hij sloot zich daarmee aan bij CDA-voorman Sybrand Buma, die al eerder kritisch was over de betaalbaarheid van de maatregelen over de burger.  

‘Politiek belletje trekken’, oordeelde PvdA-voorman Lodewijk Asscher. ,,Er is een akkoord, en ineens wordt er gedaan alsof het niet het akkoord van de VVD is. Het is zeker een slecht akkoord, want de rekening is voor de burger, maar het is wel uw akkoord.’’ Hij heeft het Planbureau voor de Leefomgeving al gevraagd om samen met het Centraal Planbureau de gevolgen van een CO2-heffing te berekenen.

Ook Lilian Marijnissen (SP) had geen goed woord over voor de houding van de VVD. ,,Het klimaatakkoord is ook een VVD-akkoord. Wanneer stopt de premier met het bevoordelen van de grote multinationals?’’ Denk-leider Tunahan Kuzu verwijt Rutte een gebrek aan ruggengraat. ,,Hij moet kleur bekennen. Staat hij aan de kant van de multinationals of aan de kant van de burger? Hij moet duidelijkheid geven.’’ 

Geert Wilders (PVV), die sowieso niets ziet in het klimaatakkoord, sprak vanmiddag van ‘vreselijke maatregelen, die we nooit hadden moeten nemen’. ,,Om de doelstellingen te halen zijn er grove en draconische maatregelen nodig die de burger keihard in de portemonnee raken. Dat stond niet in uw verkiezingsprogramma. Stap op, schrijf nieuwe verkiezingen uit en laat de kiezer hierover oordelen.’’

Debat

GroenLinks zal vanmiddag nog een debat aanvragen over het akkoord en de onenigheid. ,,Coalitie en kabinet zitten niet op één lijn’’, aldus Klaver eerder. Hij vindt de uitspraken van Dijkhoff ‘hypocrisie in de tiende versnelling’, omdat VVD’ers het voortouw hebben bij de maatregelen die nu worden doorgerekend bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Oud-politiek leider Ed Nijpels is voorzitter van de klimaattafels, Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft het akkoord in zijn portefeuille en Rutte draagt als premier de politieke eindverantwoordelijkheid.