Schippers komt er niet uit: 'Stel nieuwe informateur aan'

VideoInformateur Edith Schippers ziet na de tweede ronde verkennende gesprekken nog geen mogelijkheid tot het vormen van een meerderheidskabinet. Ze adviseert Herman Tjeenk Willink (PvdA) aan te stellen als nieuwe informateur, schrijft ze in haar eindverslag, dat ze vanmorgen aan Kamervoorzitter Arib overhandigde.