Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs vrijdag op het Binnenhof
Volledig scherm
Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs vrijdag op het Binnenhof © ANP/Sem van der Wal

Slob overweegt opvang leerlingen als scholen moeten sluiten

Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs begrijpt dat individuele scholen besluiten geen les meer te geven. Een algehele schoolsluiting is niet nodig, zegt hij. Wel wordt gekeken naar scenario’s voor de opvang van leerlingen van ouders met banen in de zorg voor het geval de scholen wél dicht moeten.

Slob overlegt vanmiddag nog met de scholenkoepels PO Raad en VO Raad. Volgens hem is de beslissing om de scholen open te houden genomen ‘op basis van de adviezen van medisch experts’. ,,Daar is nog wel wat bijgezegd: op het moment dat er klachten zijn – bij leerlingen, docenten of ondersteunend personeel – dan is het dringende advies: thuisblijven. Als er minder personeel en leerlingen zijn, dan moet de school de afweging maken: kunnen wij onze taak nog waarmaken? Scholen worden niet aan het onmogelijke gehouden.”

Kunnen de koepels van basisscholen en middelbare scholen zelfstandig besluiten alle scholen te sluiten?
,,Scholen moeten zelf hun afweging maken. Dat is een lastige afweging en wij ondersteunen hen ook daarin.”

Slob benadrukt dat er ‘geen redenen vanuit de volksgezondheid’ zijn om alle scholen te sluiten. ,,Er kunnen zich natuurlijk ook nieuwe ontwikkelingen voordoen waardoor je genoodzaakt bent te kijken of wat we besloten hebben nog houdbaar is. Dat kan in tijdens van crisis altijd gebeuren.”

In landen om ons heen is vaak wel besloten dat de scholen dicht moeten. Is dat nog een afweging voor de houdbaarheid van het eerdere besluit?
,,Er is een wisselend beeld en ik snap dat dat voor mensen soms heel verwarrend is. In landen waar men rigoureuzere maatregelen neemt, is de situatie ook vaak een stuk ernstiger. Voor ons is belangrijk dat we naar de adviezen van onze medische experts luisteren – en dat zijn niet de minsten.”

Quote

Als een school merkt dat het niet meer kan, dan moeten er conclusies worden getrokken. Daar hebben scholen ook de ruimte voor

Arie Slob

Premier Rutte stelde gisteren dat het ook belangrijk is dat scholen openblijven. Waarom?
,,Het is heel fijn als de scholen wél openblijven voor kinderen die wel naar school kunnen gaan en voor ouders die soms ook in heel vitale sectoren werken. Onderschat u dat niet, een heel groot deel werkt in de zorg en die hebben we heel hard nodig. Als een school merkt dat het niet meer kan, dan moeten er conclusies worden getrokken. Daar hebben scholen ook de ruimte voor.”

Kijkt u ook naar een Belgisch model, waar gesloten scholen wel worden ingezet als locatie voor opvang van kinderen?
,,Dat is zeker een belangrijk punt. Op het moment dat het niet meer mogelijk is om scholen open te houden, moeten we onze verantwoordelijkheid nemen: hoe kunnen we een goede oplossing vinden voor kinderen van ouders die we heel hard nodig hebben, juist bij het bestrijden van de crisis?”

Welke oplossing zou dat zijn?
,,Daar ga ik nu niet over speculeren, maar het is wel belangrijk dat we erover nadenken. Overigens ook als je kijkt naar het voortgezet onderwijs. We moeten ook aandacht hebben voor de kinderen die nu in examenklassen zitten. Daar zijn ook zorgen: hoe moet dat verder? Wat gaat er gebeuren op het moment dat ze niet meer naar school kunnen gaan?”

Alles wat je moet weten over het coronavirus
Heeft het dragen van een mondkapje zin? En wat kan ik zelf doen aan bescherming? De belangrijkste vragen en antwoorden over het virus op een rij.

Hoeveel besmettingen en sterfgevallen zijn er in Nederland en wereldwijd? En hoeveel mensen zijn genezen? Wij brengen het in kaart.

Dit is het verschil tussen griep en corona. En dit moet je doen als je vermoedt dat je besmet bent geraakt. 

Hoe beschermen we onze kwetsbare mensen? En heeft het verzorgingshuis straks wel genoeg personeel? Je leest het hier.