Siebe Riedstra, secretaris-generaal ministerie Veiligheid en Justitie
Volledig scherm
Siebe Riedstra, secretaris-generaal ministerie Veiligheid en Justitie © MARTIJN BEEKMAN

Topambtenaar: ministerie heeft nog steeds probleem met lekken

De hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid vindt dat op zijn departement nog steeds een ‘probleem’ met het lekken van informatie bestaat.

Quote

Niemand wordt vervolgd, maar het probleem van het lekken is daarmee niet weg

Siebe Riedstra , secretaris-generaal

Dat zegt deze secretaris-generaal Siebe Riedstra in een interview dat op het intranet van het departement is geplaatst.

Vorige week werd bekend dat een strafrechtelijk onderzoek naar het lekken van informatie over de WODC-affaire geen verdachten had opgeleverd. Op dat onderzoek was veel kritiek omdat minister Ferd Grapperhaus nu juist had bezworen dat hij klokkenluiders in bescherming zou nemen. Kort daarop kwam aan het licht dat in plaats van ‘groot respect’ dat volgens Grapperhaus op zijn plaats was, een klokkenluidster juist maandenlang was afgeluisterd in opdracht van de rijksrecherche.

Grapperhaus erkende eerder dat hij niet op zoek was naar de mensen die hadden gelekt, maar kwam daar op terug omdat medewerkers hadden geklaagd. Ze voelden zich niet veilig meer nadat stukken van hen waren gelekt, stelt hij. ,,En als werkgever trek ik mij dat aan’’, aldus de minister eerder.

Justitie hoopte met strafrechtelijk onderzoek te achterhalen wie eind 2017 een notitie had gelekt waaruit bleek dat hoge ambtenaren hebben geprobeerd om onderzoeksconclusies van studies door het WODC anders te laten formuleren. Die naspeuring leverde dus geen verdachten op.

Probleem

Volgens Riedstra is daarmee de kous niet af. ,,Niemand wordt vervolgd, maar het probleem van het lekken is daarmee niet weg’’, zegt hij in het interview. Hij stelt dat het ‘onderscheid tussen klokkenluiden en lekken niet altijd even helder meer’ is. ,,De vraag die leeft onder medewerkers is wat wel mag en wat niet mag.’’ 

Riedstra zegt ook: ,,Als je te goeder trouw meldt, beschermen we je tegen benadeling.”

Volgens de topambtenaar ‘luistert het nauw’. Er zou daarom een informatiebrochure zijn opgesteld met instructies. ,,Waarin precies uitgelegd staat hoe je correct omgaat met een vermoeden van een misstand.”

Bij lekken is opzet in het spel, benadrukt hij verder. Hij zegt met klem dat er voor medewerkers die een misstand willen melden verschillende instanties -zowel binnen als buiten het departement- zijn om alarm te slaan.

Vertrek

De WODC-affaire leidde eerder tot het vertrek van een hoge ambtenaar. Ronald Barendse, ‘de tweede man’ van Riedstra, stapte op omdat hij zich had bemoeid met het onderzoek naar het lekken. Zo ging hij zelf op zoek naar het lek, terwijl het OM nog bezig was met haar onderzoek.

Vakantie

Ook Riedstra’s functioneren ligt al langer onder vuur. Niet alleen vanwege hoe hij de WODC-affaire heeft aangepakt, maar ook omdat hij op cruciale momenten met vakantie was. Volgens Riedstra raakt die kritiek hem. ,,Het zou niet over mij als persoon moeten gaan, maar over het werk wat ik doe. Daarin vind ik ook de energie om me elke dag in te zetten voor een beter JenV.’’