Turken die naar Nederland komen worden alsnog verplicht om in te burgeren.
Volledig scherm
Turken die naar Nederland komen worden alsnog verplicht om in te burgeren. © ANP

Turken moeten vanaf 2021 alsnog inburgeren

Alle Turken die naar Nederland komen moeten vanaf 2021 alsnog verplicht inburgeren. De invoering van de nieuwe inburgeringswet maakt een einde aan de uitzonderingspositie die Turken nu nog hebben, schrijft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer.

Alle mensen van buiten de Europese Unie (EU) die in Nederland willen wonen zijn sinds 2007 verplicht inburgeringsexamen te doen. Turkse nieuwkomers zijn echter van die plicht vrijgesteld. De rechter oordeelde in 2011 namelijk dat Turkse onderdanen niet tot inburgering gedwongen kunnen worden op grond van een associatieverdrag uit 1963 tussen Turkije en de toenmalige Europese Gemeenschap – een voorloper van de EU. Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner besloot daarop dat er niets anders op zat dan Turken die naar Nederland komen vrij te stellen.

Nieuwe wet

Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Volledig scherm
Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid © ANP

In de nieuwe wet wordt echter afgestapt van één regime voor alle inburgeraars. Er komen persoonlijke inburgeringssplannen en leerbaarheidstoetsen, die ook bepalen welk taalniveau van de nieuwkomer verlangd mag worden. Door die nieuwe criteria wordt het nu mogelijk om ook Turken die naar Nederland komen alsnog tot inburgering te dwingen, aldus Koolmees.

Hij vindt daarvoor bewijs in een uitspraak van het Europees Hof uit 2014. In de zaak Dogan versus Duitsland oordeelde het Hof toen dat schending van de cruciale bepaling in het associatieverdrag toegestaan is ‘door een dwingende reden van algemeen belang’. Deze reden moet daarnaast ‘geschikt zijn om het nagestreefde legitieme doel te bereiken en gaat niet verder dan wat nodig is om dit te bereiken’.

Mislukte staatsgreep

Regeringspartijen D66 en CDA spoorden Koolmees vorig jaar al aan om met deze uitspraak in de hand te onderzoeken of Turkse nieuwkomers alsnog te dwingen zijn tot inburgering. Koolmees ging daar toen mee aan de slag.

Een plicht was volgens beide partijen ‘urgenter’ geworden, omdat het aantal asielaanvragen vanuit Turkije in vrijwel alle Europese landen fors toeneemt sinds de mislukte staatsgreep in 2016. ,,Dat Turkse nieuwkomers geen inburgeringsplicht hadden, was sowieso al een probleem. Maar met de ontwikkelingen in Turkije en de groeiende instroom wordt dit alleen maar problematischer”, stelde CDA-Kamerlid Pieter Heerma destijds.

D66-Kamerlid Jan Paternotte benadrukte toen dat wanneer Turken in hun eigen land niet veilig zijn, ze hier welkom zijn. ,,Alleen vindt D66 dan wel dat we hen ook de kans moeten geven echt in te burgeren en de Nederlandse taal te leren”, aldus Paternotte.

De nieuwe inburgeringswet is overigens nog niet bij de Tweede Kamer ingediend. Voor de groep mensen die voor 2021 vanuit Turkije naar Nederland gekomen zijn heeft de nieuwe wet geen gevolgen. Zij kunnen niet met terugwerkende kracht tot inburgering worden gedwongen.