Volledig scherm
Mark Rutte (VVD).

Voorrang op baan voor jongere na inzetten voor maatschappij

Jongeren krijgen straks voorrang op een baan bij de overheid als ze zich eerst een tijd vrijwillig hebben ingezet voor de samenleving. Het nieuwe kabinet Rutte III gaat een vorm van maatschappelijke dienst invoeren, maar wil dat niet verplichten. 

Daarover hebben de formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een akkoord gesloten, melden bronnen.

Tijdens de verkiezingscampagne maakte vooral het CDA zich hard voor herinvoering van een dienstplicht voor jongeren bij defensie, politie of in de zorg. Andere partijen wilden uiteindelijk niet aan een maatregel met zo’n verplicht karakter.

Jongeren die vrijwillig een ‘maatschappelijke diensttijd’ doorlopen, krijgen een certificaat dat voorrang biedt bij sollicitaties bij de overheid. Met het bedrijfsleven wordt onderhandeld om zo’n ‘diploma’ ook daar een plusje te laten zijn op het CV van een sollicitant.

Quote

Het is de bedoeling dat jongeren op plekken komen waar ze normaal niet zouden komen

Ingewijde

Jongeren krijgen straks de kans om bijvoorbeeld in de zorg, met vluchtelingen of in wijkcentra vrijwilligerswerk te doen. Zij ontvangen hiervoor geen vergoeding. Voorwaarde van het werk is wel, dat dit niet leidt tot verdringing van betaalde krachten.

Gemeenschapszin

Het CDA en ChristenUnie wilden het liefst dat het verplicht zou worden voor jongeren om een tijdje maatschappelijk dienst te doen. In een steeds individualistischere samenleving, zou dat gemeenschapszin bevorderen. VVD en D66 moeten echter niets hebben van dienstplicht. Om die reden liet het CDA een plan voor een volwaardige militaire dienstplicht al vroeg in de onderhandelingen varen. 

De vier formerende partijen hebben nu een formule gevonden die meer appelleert aan de maatschappelijke stages, waar ook D66 voor is. De VVD is veel minder voor dit soort plannen, maar kan leven met deze uitkomst. Over een naam voor het vrijwilligerswerk is aan de formatietafel lang nagedacht, het is uiteindelijk ‘maatschappelijke diensttijd’ geworden.

Plekken waar ze normaal niet zouden komen

Door toch een mogelijkheid te bieden voor maatschappelijke dienstverlening denken CDA en ChristenUnie dat jongeren aan hun CV kunnen bouwen, terwijl ze ook nog iets terugdoen voor de samenleving. ,,Het is de bedoeling dat zij op plekken komen waar ze normaal niet zouden komen. Dus geen werk bij hun eigen voetbalclub’’, aldus een ingewijde.

Probleemjongeren zouden extra moeten worden gestimuleerd een diensttijd te doorlopen, maar er moet nog uitgedacht worden hoe dat gaat gebeuren.