Volledig scherm
© ANP

Vrouwen werken vaker door na geboorte kinderen

Vrouwen die kinderen krijgen stoppen zelden nog met werken. Zij zijn bijna even vaak aan de slag als kinderloze vrouwen van dezelfde leeftijd. Wel maken jonge moeders minder uren, gemiddeld zo’n 25 in plaats van 35 uur per week, maar ook dat verschil wordt kleiner.

Tot begin deze eeuw stopten vrouwen tussen 30 en 34 nog relatief vaker – al dan niet tijdelijk - met werken. Inmiddels is de zogeheten ‘kinderdip’ helemaal verdwenen, blijkt uit een vandaag verschenen studie van het Centraal Planbureau (CPB) naar arbeidsparticipatie. ,,Vrouwen blijven vaker doorwerken dan vroeger’’, zegt CPB-onderzoeker Rik Dillingh. Vijftien jaar geleden zeiden nog circa 250.000 vrouwen tussen de 25 en 49 jaar dat ze niet werken om te kunnen zorgen voor hun gezin en huishouden. In 2016 was dat aantal gedaald tot onder de 100.000.

Een verklaring kan zijn dat werkende moeders vaker dan vroeger de norm zijn, aldus Dillingh. Ook heeft de overheid werken voor de tweede verdienende partner fiscaal aantrekkelijker gemaakt. Uitzondering zijn laagopgeleide vrouwen: zij blijven vaker thuis bij de kinderen dan middelbare en hoogopgeleide vrouwen.

Spectaculair

Voor alle opleidingsniveaus geldt dat vrouwen de afgelopen decennia meer zijn gaan werken. Laagopgeleide, alleenstaande jonge mannen werken juist minder vaak dan vroeger. Internationaal onderzoek suggereert dat de vraag naar hun vaardigheden daalt. Het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen kan volgens het CPB nog verder krimpen, omdat het opleidingsniveau van vrouwen relatief snel stijgt.

Uit de studie blijkt daarnaast dat 60-plussers in de afgelopen twintig jaar veel meer zijn gaan werken. Het CPB spreekt van een ‘spectaculaire’ stijging: inmiddels is twee op de drie mannen tussen 60 en 65 nog aan het werk, tegenover één op de vijf eind vorige eeuw. Overheidsbeleid heeft ook hierbij waarschijnlijk een rol gespeeld: VUT- en prepensioenregelingen zijn afgeschaft. Tegelijkertijd zijn opleidingsniveau en levensverwachting gestegen. Aan de andere kant is het aandeel werkenden jonger dan 25 jaar afgenomen, vooral omdat jongeren langer doorstuderen dan vroeger.

Werkeloosheid

Het werkloosheidspercentage is in november gedaald en voor het eerst iets lager dan net voor het uitbreken van de crisis eind 2008. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de elfde maand van het jaar waren er 326.000 werklozen, oftewel 3,5 procent van de beroepsbevolking.  Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) noemt de werkloosheidscijfers ,,mooi nieuws om 2018 mee af te sluiten’', zo zegt hij in een reactie. Hij wijst er daarbij op dat werkgevers staan te springen om extra handen. ,,Ik hoop dat er in 2019 nog veel meer mensen aan het werk komen”, aldus Koolmees.

  1. Grapperhaus en OM: Reis naar Thailand om uitlevering coffeeshopbaas wél in goed overleg

    Grapper­haus en OM: Reis naar Thailand om uitleve­ring coffeeshop­baas wél in goed overleg

    Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) spreekt tegen dat het Openbaar Ministerie ontstemd is over zijn reis naar Thailand. Ook het OM zelf zegt, in tegenstelling tot wat sommige media beweren, niet ontstemd te zijn over de voorgenomen reis om de aldaar gedetineerde coffeeshopbaas Johan van Laarhoven terug naar Nederland te halen, maar juist te hebben geholpen met de voorbereiding van het bezoek.