Een klant doet inkopen bij  een tabakszaak in Haarlem
Volledig scherm
Een klant doet inkopen bij een tabakszaak in Haarlem © ANP

Werkgevers woest dat kabinet tabaksindustrie buitenspel zet

PreventieakkoordWerkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland geven in een brief het kabinet een flinke veeg uit de pan over de rookmaatregelen in het preventieakkoord. Die zouden betuttelend, praktisch onuitvoerbaar en bovendien niet effectief zijn. De tabaksindustrie is onterecht geweerd van de onderhandelingstafel, menen ze. 

VNO-baas Hans de Boer en MKB-voorzitter Jacco Vonhof hekelen in een brief aan staatssecretarissen Blokhuis (Volksgezondheid) en Keijzer (MKB) en minister Wiebes (Economische Zaken) dat de tabaksindustrie niet mocht meepraten over het preventieakkoord.

In de brief staat: ,,Als beleid tot stand komt in overleg waarbij niet alle relevante organisaties betrokken worden, komen we niet tot effectief, proportioneel en uitvoerbaar beleid. Wij nemen ook waar dat de Europese Unie en de overgrote meerderheid van de EU-lidstaten nog wel met de tabaksindustrie, aanverwante sectoren en verkoopkanalen spreekt, hetgeen in Nederland verboden lijkt.’’   

Onuitvoerbaar

Quote

Je kunt je afvragen of ze het beste voor hebben met de rokers, of dat hier andere rekeningen worden vereffend

Jan Hein Sträter, directeur VSK

Volgens VNO-NCW en MKB Nederland zorgt het akkoord voor een onuitvoerbaar beleid voor de tabaksspeciaalzaken. ,,Zo moeten sigaren verstopt worden achter een deur voor het geval er een jongere de tabakszaak binnenloopt.’’

De NSO, brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel, geeft ook aan zich grote zorgen te maken over de positie van de ruim 1.500 ondernemers in de branche. De ingrepen zouden gewone winkeliers bedreigen in hun bestaansrecht en de sociale cohesie in de wijk en de buurtfunctie van deze winkels aantasten.

Daarnaast worden, aldus de werkgevers, ‘vergaande maatregelen‘ als neutrale verpakkingen ingevoerd, die voor het algemene bedrijfsleven ‘een buitengewoon riskant precedent‘ vormt en waarvan de effectiviteit ter discussie zou staan. 

Ook meerdere tabaksfabrikanten, verenigd in de Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK), uiten vandaag hun onvrede over het preventieakkoord, dat vanmiddag wordt gepresenteerd maar waarvan alle details al op straat liggen.

Verbijsterd

VSK is verbijsterd over de definitieve inhoud van het hoofdstuk tabak. De maatregelen die voorliggen zijn volgens de koepel ‘irrationeel, betuttelend en dragen niet bij aan de doelstelling om roken te ontmoedigen‘. ,,Dit brengt de rookvrije generatie niet dichterbij.’’

Jan Hein Sträter, directeur van VSK: ,,Je kunt je afvragen of ze het beste voor hebben met de rokers, of dat hier andere rekeningen worden vereffend. Immers, de maatregelen die voorliggen schieten hun doel voorbij.’’

Definitieve afspraken preventieakkoord:

Ambities roken

Huidige situatie: 23,1 procent volwassenen rookt, 8 procent jongeren rookt, 9 procent zwangere vrouwen rookt

Ambitie voor 2020: Minder dan 20 procent volwassenen rookt, minder dan 5 procent zwangere vrouwen rookt

Ambitie voor 2040: Minder dan 5 procent volwassenen rookt, geen enkele jongere of zwangere vrouw rookt meer

Per 2020 worden rookwaren bij supermarkten uit het zicht gehaald en per 2021 bij andere verkooppunten. Ook is reclame in en aan de voorgevel van verkooppunten vanaf 2021 niet meer toegestaan.

De accijns op tabak wordt verhoogd tot 10 euro in 2023 met een eerste verhoging van de prijs van een pakje sigaretten met 1 euro in 2020. Om substitutie (overstappen naar alternatieve producten, red.) te beperken zal ook voor andere producten zoals shag, volumetabak en heatsticks een in absolute zin gelijke accijnsverhoging plaatsvinden.

Rookwaren worden vanaf 2020 verpakt in neutrale verpakkingen. Voor sigaretten geldt dit vanaf 2020. Voor sigaren en e-sigaretten zal dit in 2022 ingaan.

In 2020 zijn alle schoolterreinen, kinderopvanglocaties en kinderboerderijen rookvrij. In 2025 zijn alle speeltuinen en sportverenigingen rookvrij.

Rookruimten in de horeca, de (semi-) publieke sector en in openbare gebouwen worden uiterlijk juli 2022 gesloten. Sluiting van rookruimten in het bedrijfsleven is in 2023 gerealiseerd.

In 2020 doet 50 procent van de rokers een serieuze stoppoging en minstens 20 procent maakt daarbij gebruik van effectieve zorg (zonder financiële drempels voor eerstelijnszorg programma’s). In 2020 krijgen alle zwangere vrouwen die roken een stopadvies van de verloskundig zorgverlener.

Campagnes om de sociale niet-roken norm en het draagvlak voor maatregelen te versterken.

In 2030 is de gehele zorg rookvrij (instellingen voor verslavingszorg in 2020, ziekenhuizen en GGZ in 2025). In 2020 zijn ten minste tien van de top 100 grootste bedrijven in Nederland op weg naar een Rookvrije Generatie. De ambitie is dat in 2040 alle organisaties rookvrij zijn.