Volledig scherm
Een collegezaal © Thinkstock

Wet mogelijk op de schop om verengelsing opleidingen te ontmoedigen

De wet moet mogelijk op de schop om te zorgen dat hogescholen en universiteiten een opleiding alleen in het Engels geven als dat ook toegevoegde waarde heeft. Volgens minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) is de huidige wet niet in lijn met de strengere afspraken over het tegengaan van ‘verengelsing’ die in het regeerakkoord zijn gemaakt.

Nu staat in de wet dat alleen van het Nederlands mag worden afgeweken als ‘de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt’. Dat heeft ertoe geleid dat steeds meer Nederlandse hogescholen en universiteiten opleidingen uitsluitend Engelstalige opleidingen aanbieden. In het studiejaar 2015-2016 was op universiteiten 20 procent van de bachelors Engelstalig en 69 procent van de masters.

Dat is niet altijd de bedoeling, stelde minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs vanavond tijdens een Kamerdebat. ,,Engels mag nooit een doel op zich zijn.” Zij wees er op dat de Wet op het hoger onderwijs uit 1992 stamt, toen ‘de wereld er nog anders uitzag’. Van Engelshoven gaf toe dat de wettekst ‘wringt’ met de afspraken uit het regeerakkoord, waarin is vastgelegd dat opleidingen alleen Engelstalig mogen zijn als dat een meerwaarde heeft en als de kwaliteit van het Engels hoog genoeg is. ,,We moeten goed naar de formulering van de wet kijken. Biedt de tekst voldoende handvatten? Is de manier waarop de afweging rond de Engelse taal is vastgelegd wel afdoende?”

Wildgroei

Volgens PVV-Kamerlid Harm Beertema zorgt de ‘wildgroei’ aan Engelstalige opleidingen voor vreemde situaties. ,,Een Nederlandse dichter moest een gastcollege geven over zijn eigen werk, maar dan wel in het Engels.” Volgens hem dreigt het Nederlands in het hoger onderwijs verloren te gaan.

D66-Kamerlid Paul van Meenen sprak zijn verbazing uit over de beslissing van de Technische Universiteit Eindhoven, die totaal overgeschakeld is op het Engels – niet alleen in de collegezalen, maar ook in de kantines. Van Engelshoven noemde dat ‘onwenselijk’. Zij stelde de avond voorafgaand aan dat besluit nog op de TU Eindhoven te zijn geweest. Studenten vroegen haar toen wat zij van het plan vond. ,,Ik duidelijk gemaakt grote aarzelingen te hebben of dit nou wel zo’n wijs besluit was. Maar de studenten hebben anders besloten.” Ze zei geen signalen te hebben dat andere universiteiten dat ook een volledige ‘verengelsing’ overwegen.