Volledig scherm
Wie straks een joint koopt in een van de tien gemeenten die deelnemen aan het wietexperiment krijgt een bijsluiter mee. © ANP

Wietproef: coffeeshophouders gaan letten op ‘overgebruik’

De coffeeshops in de tien gemeenten die zijn uitgekozen voor het wietexperiment worden geacht hun klanten een bijsluiter mee te geven waarin de gezondheidsrisico’s staan. Ook wordt van hen verwacht dat ze probleemgebruikers doorsturen naar instanties.

Dat zei voorzitter André Knottnerus vanochtend in een toelichting op het advies van de commissie die het kabinet adviseert over het experiment met gereguleerde wiet. In de bijsluiter moet onder meer staan wat de exacte inhoud van het pakje is, hoe je het verstandig gebruikt en wanneer je het beter kunt laten staan. Daarnaast krijgen coffeeshophouders een signaleringsfunctie, waarbij ze moeten letten op ‘overgebruik’. Volgens Knottnerus gaat het om ‘verantwoord verkoperschap’, waar vanuit het lokale gezag controle op zal plaatsvinden.

Uitgelekt

Gisteravond lekte al uit dat tien gemeenten zijn uitverkoren om deel te nemen aan de landelijke wietproef: het gaat om Almere, Arnhem, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad. De commissie zegt zoveel mogelijk een landelijke spreiding te hebben nagestreefd, zodat de proef representatief is voor heel Nederland. Het kabinet neemt de voordracht van de commissie over.

In totaal hadden zich 23 gemeenten voor het wietexperiment aangemeld. De commissie stelt voor om een aantal van de afgevallen gemeenten aan te wijzen als controlegroep. Hierbij gaat het om Helmond, Hoorn, Lelystad, Midden-Groningen, Roermond, Tiel en Zutphen. In deze gemeenten blijft de teelt en toelevering van cannabis geschieden op illegale wijze. Door beide groepen gemeenten te volgen kan worden gemeten of het experiment met een gesloten coffeeshopketen succesvol is of niet, stelt de commissie. Het kabinet moet hier echter nog over besluiten.

Utrecht

De vier grootste steden ontbreken in de wietproef, omdat het daar niet mogelijk is om alle coffeeshops in de gemeente mee te laten doen, een van de voorwaarden voor deelname aan de proef. Volgens Knottnerus zou het echter de overweging waard zijn om in Utrecht alsnog te proberen ervaring op te doen met een gesloten coffeeshopketen voor een geselecteerd aantal verkooppunten. Het kabinet wil hier vooralsnog niet van weten. De gemeenten Venlo, Oldambt en Coevorden vielen af omdat zij niet voldeden aan het ingezetenencriterium: voor grensgemeenten geldt namelijk dat zij alleen mee mogen doen als coffeeshops uitsluitend verkopen aan Nederlanders. 

De nadruk op de gezondheidsaspecten is volgens Knottnerus door burgemeesters van de deelnemende gemeenten als prioriteit aangedragen. Behalve de aanpak van criminele activiteiten zien zij kansen om te komen tot een verantwoorder cannabisgebruik. Verder willen zij voorkomen dat het toezicht van de overheid ervoor zorgt dat cannabis als onschadelijk product wordt gezien.

Van goede wil

Grote vraag blijft voorlopig hoe de teelt van cannabis precies wordt ingericht. Volgens Knottnerus zal het niet lang meer duren voordat telers worden aangewezen. Volgens hem zullen nieuwe telers zich melden op de markt. Daarnaast is er volgens hem ook ruimte voor kleinschalige telers ‘die van goede wil zijn’ en die eerder aangewezen waren op het illegale circuit. Zij zullen dat echter wel achter zich moeten laten, willen zij deelnemen aan de proef.

De commissie stelt niet voor eisen te stellen aan de sterkte van de wietproducten, uitgedrukt in de THC-waarde. In Canada is er wel een maximum gesteld aan de hoeveelheid THC die de ‘staatswiet’ mag bevatten. Die voorwaarde zorgt echter voor problemen, aldus Knottnerus. Ook is volgens hem wetenschappelijk nog altijd niet duidelijk of een groter aandeel THC eerder tot psychische of gezondheidsproblemen leidt.

Het aanbod van gereguleerde wiet in de tien testgemeenten moet straks voldoende variëteit bevatten om de concurrentie aan te kunnen met illegaal geleverde wiet, stelt de commissie. Ook de prijs zal marktconform moeten zijn, aldus Knottnerus. ,,Dat is de uitdaging.’’ Hij gaat uit van een verkoopprijs van 8 tot 10 euro per gram wiet.

Volledig scherm
Voorzitter Andre Knottnerus gaf vanochtend een toelichting op het advies van zijn commissie om tien gemeenten te laten deelnemen aan het wietexperiment. © ANP