Volledig scherm
Peter heeft de ziekte van Duchenne, hij woont dankzij het persoonsgebonden budget thuis en wordt door zijn ouders 24 uur per dag verzorgd. Hij maakt huiswerk op zijn kamer. © Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Woonplek van kwetsbare kinderen komt in de knel

Kinderen met een beperking kunnen straks door geldgebrek niet meer wonen op een plek die precies past bij hun zorgbehoefte en karakter, vrezen hun ouders. 

Vooral de gemeenten draaien de geldkraan dicht voor zulke wooninitiatieven, waardoor kwetsbare mensen in nood kunnen raken. Ouders luiden daarover de noodklok, blijkt uit het vandaag verschenen rapport 'Net als thuis' van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zij maken zich zorgen over het voortbestaan van het persoonsgebonden budget (pgb) en een speciale toeslag.   

Ouders beheren nu regelmatig zelf wooninitiatieven waar hun kind met een beperking met hulp zelfstandig kan wonen, als alternatief voor thuis of een instelling. De bewoners hebben meestal een eigen kamer en beschikken daarnaast over een gezamenlijke ruimte.

Losse schroeven

Deze aangename manier van leven voor mensen met een beperking staat financieel op losse schroeven. Veel gemeenten hebben de tarieven voor pgb-zorg al verlaagd of de wooninitiatieventoeslag (bestemd voor beveiliging, kantoorkosten of de huur van een gemeenschappelijke ruimte) inmiddels afgeschaft.

Ook zijn de indicaties die gemeenten afgeven, vaak kort (een jaar, soms twee jaar). Dat brengt veel financiële onzekerheid met zich mee. Daarnaast zijn de tarieven verlaagd voor nieuwe bewoners met een pgb dat wordt betaald vanuit de langdurige zorg.

Slecht uitpakt

De psychische gevolgen voor kwetsbare mensen van deze financiële onzekerheid zijn soms groot, melden ouders. De herbeoordeling, die nogal eens financieel slecht uitpakt, is vaak een bron van stress en kan zelfs tot een persoonlijke crisis bij een bewoner leiden. 

Wat niet helpt: veel mensen met een beperking komen vaak slecht aan betaald en volwaardig werk of ze kunnen zo'n baan niet vasthouden. Daardoor dreigen ze regelmatig te worden gekort op hun uitkering. Ook stijgen bijna overal de huurprijzen.  

Extra centje

Volledig scherm
Hugo de Jonge (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). © ANP

Meerdere ouderinitiatieven vragen zich in gesprekken met de onderzoekers hardop af of zij over een paar jaar nog wel bestaan. Ze proberen wanhopig om een extra centje binnen te halen door fondsen te werven of de gemeenschappelijke ruimte te verhuren.

,,De conclusies kloppen helaas", zegt pgb-belangenorganisatie Per Saldo over het rapport. ,,D
e ene gemeente gaat ruimhartiger om met ouderinitiatieven dan de ander. Het is van de gekke dat deze initiatieven onmogelijk worden gemaakt door lokale politieke belangen en een gebrek aan kennis bij gemeenten." 

Zorgminister Hugo de Jonge erkent dat o
uderinitiatieven een goed alternatief kunnen zijn voor thuis of een instelling wonen. ,,De suggesties uit dit onderzoek neem ik ter harte. Het moet duidelijk zijn aan welke eisen een ouderinitiatief moet voldoen om financiële ondersteuning te kunnen krijgen. Ik ga daarom binnenkort met gemeenten en Per Saldo hierover verder in gesprek.”