Volledig scherm
Een dakloze op een bankje.

Zwerfjongere moet maanden wachten op een thuis

Opvanglocaties voor zwerfjongeren kampen voortdurend met lange wachtlijsten, blijkt uit nieuw onderzoek. Vooral in de grote steden zijn kwetsbare jeugdigen tot er hulp beschikbaar is aangewezen op de crisisopvang, de bank bij vrienden of de straat.

Uit het onderzoek onder 19 opvanglocaties van zwerfjongeren blijkt dat de wachtlijsten een loterij zijn: vooral buiten de Randstad is er soms totaal geen of slechts een beperkte wachttijd voor hulp, maar voornamelijk in grotere steden kan die oplopen tot wel zes maanden. Vervolgens kan het wel één tot twee jaar duren voordat de jongere naar een eigen woning kan.

Meerdere locaties benoemen geldtekort als probleem, zowel voor de jongeren als de opvanglocaties. Ook vinden ze dat jeugdzorg en de gemeenten meer moeten inzetten op goede zorg, ondersteuning en begeleiding. Verder zijn er onvoldoende vervolgwoningen en -kamers beschikbaar.

Grote steden

De meest actuele schatting is dat er 12.400 zwerfjongeren zijn tussen de 18 en 30 jaar. Deze groep vormt ruim 40 procent van het totale aantal daklozen in Nederland. Het merendeel is mannelijk, laag opgeleid, heeft een niet-westerse achtergrond en verblijft in één van de vier grote steden.

De afgelopen maanden kwamen de Rekenkamers van de G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) ook met rapporten over de maatschappelijke opvang. De hoofdconclusie: in alle steden zijn er tekorten aan opvangbedden en passende en betaalbare woonruimte. Ook leveren gemeenten onvoldoende passende ondersteuning aan deze mensen met meestal zeer complexe problemen, zoals schulden en psychische nood.

Recht op een thuis

Quote

Geen jongere hoort op straat, ze hebben allemaal recht op een thuis.

Maarten Hijink, SP-Kamerlid

De SP is initiatiefnemer van het onderzoek onder de 19 opvanglocaties. ,,Geen jongere hoort op straat, ze hebben allemaal recht op een thuis”, aldus Kamerlid Maarten Hijink. ,,Toch blijkt dat gemeenten vaak niet voldoen aan de plicht dat ze opvang moeten verlenen. En dan ben je er nog niet: deze jeugdigen moeten daarna voldoende zorg krijgen om op eigen benen te kunnen staan.”

SZN behartigt de belangen van dak- en thuisloze jongeren in Nederland. ,,Uit alles blijkt dat gemeenten het niet alleen kunnen”, aldus directeur Hella Masuger. ,,Vanuit de landelijke overheid moet met kracht en snelheid worden ingezet op betaalbare jongerenhuisvesting. Alle dagen dat je niet zeker bent van dak boven je hoofd, kun je niet naar school of werk.”

Deze week praat de Tweede Kamer over maatschappelijke opvang.