Auteursrecht

Artikel geheel of gedeeltelijk overnemen

In principe is het niet toegestaan materiaal uit de het Algemeen Dagblad te hergebruiken. Wilt u een deel of het complete artikel overnemen? Voor € 0,37 per woord kunt u (een deel van) een artikel uit het Algemeen Dagblad overnemen op uw website, intranet of nieuwsbrief. Stuurt u ons een e-mail met de titel en publicatiedatum van het artikel, dat u wenst te gebruiken tezamen met uw factuurgegevens naar copyright@ad.nl. Vermeld ook waarin en waarom u het werk wilt opnemen, en de oplage of - als de publicatie elektronisch is - het (gemiddeld) aantal bezoekers. Voor een foto, infographic of video vragen wij een nader te bepalen bedrag. Ook daarvoor kunt u contact opnemen met copyright@ad.nl

Zakelijke doeleinden

Voor gebruik voor zakelijke doeleinden, waaronder begrepen intranetten, digitale knipselkranten, dient u contact op te nemen met LexisNexis Nederland. E-mail: support@lexisnexis.eu of telefonisch: 020 485 3456.

Beeldrecht

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 2013. Verzoek inzake toestemming van werken van deze makers kunt u regelen met Pictoright. Zie www.Pictoright.nl

Linken

Wij stimuleren het linken naar artikelen op de site van het Algemeen Dagblad zoveel mogelijk. Linken mag altijd en is aan geen enkele voorwaarde gebonden.

Auteursrecht op brieven en ingezonden stukken

Lezers die brieven of ingezonden stukken sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren en in alle uitgaven, in print of elektronisch, van het Algemeen Dagblad en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Disclaimer

De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van de het Algemeen Dagblad in al haar verschijningsvormen.