Volledig scherm
Leon Segond van Banchet van buurtvereniging Zouweboezem wil meepraten over het natuurgebied. © Pel Astrid

Buurtvereniging wil niet langer
de speelbal zijn van instanties

De Zouweboezem is een bijzonder natuurgebied. Dat ontdekken steeds meer instanties.

Buurtvereniging Zouweboezem heeft er genoeg van om een speelbal te zijn van verschillende verenigingen die zich met deze mooie plek in Sluis bemoeien. De inwoners van dit landelijke stukje Zederik krijgen het idee in een grote speeltuin te wonen waar iedereen maar kan doen en laten wat-ie wil. 

En dat over de hoofden van de mensen en de koppen van de dieren. „We voelen ons aan alle kanten bedreigd’’, vindt secretaris Leon Segond von Banchet na het lezen van het ‘uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme’ van gemeente Zederik.

Populair

De Zouweboezem bestaat uit 140 hectare water, riet en moerasbos. Het gebied is een populaire broedplaats van purperreigers.

Hier een struinpad, daar een leuk bruggetje, kleinschalige overnachtingen in de Zouwboezem en verderop weer een parkeerplek voor autobussen. De ideeën voor invulling van de Zouweboezem lijken eindeloos voor onder meer het Zuid-Hollands Landschap, provincie Zuid-Holland, waterschap Rivierenland, gemeente Zederik, Arcadis en Stichting Groene Hart.

Splinterpartij

„Eindelijk mogen we meepraten over het beheerplan voor de Zouweboezem van Provincie Zuid-Holland, maar dan blijkt dat we als splinterpartij niet welkom zijn om ons zegje te doen over de hoogte van het peil bij Waterschap Rivierenland. Daar zoeken ze – daar komen weer mooie woorden – ‘iconische toegangspoorten voor de Zouwboezem’ omdat ze nu al weten hoe de dijkverzwaring er volgend jaar gaat uitzien. We kunnen er als buurtvereniging weinig mee’’, aldus Segond. „Er wonen namelijk ook mensen in de Zouweboezem. Daar wordt vaak aan voorbijgegaan.’’

In plaats van alleen maar kritiek te spuien vat Segond tegelijkertijd de koe bij de hoorns en is in gesprek gegaan met afgevaardigden van verschillende (belangen)organisaties. Hij doet dat bijvoorbeeld in de vorm van een wandeldebat door het gebied. Zodoende ontstaat een goede dialoog waar de buurtvereniging wel mee verder kan.

Quote

Zo worden we iedere keer opge­schrikt door allerlei plannetjes.

Leon Segond

Volgens de inwoner van Sluis was de wandeling een succes. „De projectleider van de provincie Zuid-Holland en de ecoloog van Arcadis, die verantwoordelijk zijn voor het maken van het beheerplan voor Natura 2000 gebied Zouweboezem, vertelden dat ze veel opgestoken hadden door naar het gebied te kijken door de bril van omwonenden. Dat is ook precies wat wij willen’’, aldus Segond.

Illustratief voor het niet genoeg betrekken van de bewoners bij plannen voor de Zouweboezem van de gemeente Zederik, is een struinpad dat aangelegd zou worden. De bewoners waren hier niet in gekend en dus moest Stichting Groene Hart de vergunning in laten trekken.

Blunder

Stille getuige van deze blunder is nog wel een groot bord aan de Lekdijk met een plattegrond van het gebied waar dat struinpad al helemaal is ingetekend. „Zo worden we iedere keer opgeschrikt door allerlei plannetjes. Ineens stond mijn huis op de voorkant van een folder over de recreatie en toerisme in de Zouweboezem. Dat vond ik ook een beetje vreemd’’, aldus Segond.

Vanaf zijn vakantieadres wil de Zederikse wethouder Maks van Middelkoop toch graag een reactie geven op de woorden van Segond. Hij zegt: „Natuur, waterveiligheid, dijkverzwaring, recreatie, cultuur, historie en woongenot zijn allemaal zaken die in de Zouwenboezem bij elkaar komen. Iedereen heeft elkaar nodig, maar weet eigenlijk niet wat de ander wil of luistert daar niet naar. Het is tijd om het anders aan te pakken en Zederik neemt hierin dit jaar nog het initiatief.’’