Volledig scherm

Combinatie van dorpshuis en kerk in De Schakel Zederik mag er komen

De raad van Zederik staat achter het plan van 'vernieuwbouw' van dorpshuis De Schakel (inclusief sportzaal) gecombineerd met een kerkelijk centrum voor de Hersteld Hervormde Gemeente in Leerbroek. De vernieuwde Schakel komt op dezelfde plek waar nu het dorpshuis is gevestigd.

Harde afspraak is dat het krediet van ruim anderhalf miljoen euro voor de vernieuwbouw van het dorpshuisdeel met gymzaal alleen wordt vrijgemaakt als er een stichting wordt opgericht voor de exploitatie en het beheer van De Schakel en als de kerk instemt met het combinatieplan.

De financiering van het unieke combinatieplan van dorpshuis en kerk zorgde wel voor discussie in de raad. Immers, een dorpshuis dient het algemeen belang, maar een kerk?

De kerk draagt volgens het college evenredig bij en ook is er goed gekeken naar de uitgebreidere mogelijkheden die er in het verschiet liggen voor het dorpshuis nu er meer parkeerruimte komt met negentien parkeerplaatsen die zijn gepland in de pastorietuin.

De kerk dient zelf de aanbouw van het kerkelijk centrum aan het dorpshuis te financieren en gaat nu bekijken hoe een en ander rond te krijgen is.

De kosten waren voor de kerk tot nu toe hoger dan beoogd. Besloten zou kunnen worden om het plan van het kerkdeel aan te passen, het budget voor de aanbouw te verhogen of een combinatie van beide. Dit is niet van invloed op het gemeentelijk krediet, want dat betreft alleen het deel van het dorpshuis plus de omliggende openbare ruimte. Niet het kerkelijk centrum.