Volledig scherm
De opgravingslocatie langs de Duveltjesgracht. © FOTO RICARDO SMIT

Erfpachter betaalt de rekening na archeologische vondst

Ondernemer Berry Voet draait volledig op voor alle kosten van het archeologisch onderzoek Buiten de Waterpoort. Alleen wanneer de kosten 'onevenredig hoog' blijken te zijn, kan hij afzien van de afspraken met de gemeente Gorinchem. 'Zonder dat hij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook'.

Quote

Het is geen rijksmonu­ment, dus neemt de gemeente de beslissin­gen

Dit blijkt uit de erfpachtoverkomst die de gemeente Gorinchem en Voet deze zomer met elkaar gesloten hebben. Op grond van deze afspraken mag de ondernemer een hotel inclusief horeca en een woonappartement bouwen op het perceel langs de Duveltjesgracht.

Verdedigingstoren
Bij het archeologische onderzoek op het bouwterrein Buiten de Waterpoort werd in november een deel van een 14de eeuwse stadsmuur met verdedigingstoren ontdekt. Onderzoekers van SOB Research zijn nog niet klaar met hun werk. Ze moesten noodgedwongen stoppen, omdat het depot voor de grondafvoer vol raakte.

Verontreinigd
De grond is ernstig verontreinigd, zo blijkt ook uit de pachtovereenkomst. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft de gemeente gevraagd deze eerst te onderzoeken. ,,Pas daarna mag het depot worden geleegd'', licht gemeentewoordvoerder Manon Ensink toe. Ze vermoedt dat de analyse voor het eind van het jaar klaar is. Pas daarna kan de aannemer weer grond afvoeren en kunnen de archeologen ook verder.

Kosten
De saneringskosten zijn voor de gemeente. Hoe hoog deze zijn, kan Ensink niet zeggen, omdat het werk niet klaar is. Evenmin is er al zicht op de kosten van het archeologisch onderzoek. Voet wil niet op de zaken vooruitlopen, zegt hij desgevraagd. ,,Ik wacht alle ontwikkelingen maar gewoon af.''

Subsidie
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beschouwt de vondst van de verdedingsmuur en toren niet van nationaal belang. ,,Er is hier geen sprake van een rijksmonument. Het is aan de gemeente om beslissingen te nemen'', zegt woordvoerder Dolf Muller. De Rijksdienst kan mogelijk nog wel een rol spelen als de kosten voor het archeologisch onderzoek de pan uitrijzen. De Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven meldt op haar website de mogelijkheid voor gemeenten om in dat geval subsidie aan te vragen.

Maar hieraan zijn meerdere voorwaarden verbonden. Als blijkt dat de vondst voor Gorinchem wettelijke verplichtingen met zich meebrengt, kan de gemeente de pachtovereenkomst ook opzeggen. Maar daarin staat niet duidelijk welke verplichtingen het precies zijn.    

Rivierenland