Volledig scherm
Provincie Utrecht Vijfheerenlanden © Cor de Cock

Fusiegemeente Vijfheerenlanden in provincie Utrecht

De ministerraad heeft vanochtend op voorstel van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken ingestemd met het samengaan van de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen. De nieuwe gemeente komt in de provincie Utrecht te liggen.

De drie gemeenten liggen nu in twee provincies: Leerdam en Zederik in Zuid-Holland en Vianen in Utrecht. Voor de herindeling is dus een correctie van de provinciegrens nodig. Zelf hadden ze in meerderheid een voorkeur uitgesproken voor Utrecht.

Burgemeester Tjerk Bruinsma reageert verheugd op het kabinetsbesluit. ,,We hebben lang uitgekeken naar duidelijkheid. Die is er nu gelukkig. We weten nu ook, er vanuit gaande dat de Tweede en Eerste kamer instemmen met het voorstel, dat we de streefdatum van 1 januari 2019 gaan halen.’’

Volwassen manier 

De komende maanden moet volgens Bruinsma nog veel werk verzet worden om waar nodig de gemeenten los te weken van bestaande samenwerkingsverbanden zoals de Veiligheidsregio. ,,Nu het kabinet eenmaal het besluit heeft genomen, ga ik er vanuit dat alle betrokkenen hier op een volwassen manier mee omgaan.’’ In het verleden bestond nogal wat weerstand aan de Zuid-Hollandse kant toen duidelijk werd dat Leerdam en Zederik naar Utrecht wilden. Ook bij andere regionale samenwerkingsverbanden zoals de Omgevingsdienst, Avres en de Dienst Gezondheid & Jeugd wordt onderzocht hoe dat na de fusie moet.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het samengaan van de drie ambtelijke organisaties al in volle gang. Die nieuwe organisatie moet al in 1 januari 2018 van start gaan. Bruinsma: ,,Vorige week hebben we de belangstellingsregistratie van alle personeelsleden afgerond. Het is voor iedereen natuurlijk spannend om te horen of je in Leerdam, Vianen of Zederik komt te werken.’’

Quote

De streefda­tum van 1 januari 2019 gaan we halen

Tjerk Bruinsma

Provincie Utrecht

De herindeling komt met enig hangen en wurgen tot stand. Nadat de drie gemeenten hun voorkeur hadden uitgesproken voor de provincie Utrecht (alleen in Zederik was een kleine meerderheid voor Zuid-Holland), benoemde de minister een provinciale commissie, bestaand uit gedeputeerden uit beide provincies. Die commissie moest de minister adviseren over de provinciekeuze, maar kon niet tot een besluit komen. De commissie gaf de opdracht terug.

De minister besloot daarop, de opdracht door te schuiven naar Utrecht. Die kwam tot de conclusie dat er geen ernstige bezwaren waren om de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden bij Utrecht te laten horen. Plasterk benoemde vervolgens nog extern adviseur Geert Jansen om nog eens goed te kijken naar de provinciekeuze, omdat de provincie Zuid-Holland ernstige bezwaren had tegen de voorgestelde grenscorrectie.

Jansen heeft met de betrokken provincies en gemeenten gesproken. Zijn conclusie is dat er geen doorslaggevende belemmeringen zijn om Vijfheerenlanden in Utrecht in te delen. De herindeling past volgens het ministerie binnen het beleid van het kabinet, waarbij herindelingen zoveel mogelijk van onderop tot stand komen.

Rivierenland