Volledig scherm
Recreatiepark Bilderhof © Google Streetview

Giessenlanden wil permanent wonen in recreatiepark toestaan

In de strijd tegen mensen die illegaal permanent op recreatieparken wonen, heeft de gemeente Giessenlanden een oplossing gevonden: de parken worden buurtschappen.

Mensen die momenteel een huisje hebben op recreatiepark Giessenburg of De Bilderhof hoeven voorlopig niet bang te zijn om bekeurd te worden vanwege illegale bewoning. De aanpak van het permanent wonen zonder toestemming is voorlopig bevroren.

Dat heeft alles te maken met het plan dat het college voorgelegd heeft aan de gemeenteraad: recreatieparken zouden omgevormd moeten worden tot buurtschap. Dan zou permanent wonen zijn toegestaan, omdat een recreatiepark dan ineens een klein wijkje is geworden.

Quote

Er werden zelfs dwangsom­men opgelegd. Niemand die daar vrolijk van werd

Teus van Houwelingen

Dwangsommen
,,Beide parken zijn kleinschalig van opzet'', legt wethouder Teus van Houwelingen uit. ,,Voor een deel werden de huisjes permanent bewoond, wat niet mocht en waar wij tegen optraden. Er werden zelfs dwangsommen opgelegd. Niemand die daar vrolijk van werd. Er ontstond een onhoudbare situatie.''

Besloten werd alles nog eens op een rijtje te zetten. Dat mondde uit in een toekomstvisie, die nu als raadsvoorstel klaar ligt. Drie scenario's werden onder de loep genomen. De buurtschap-variant biedt voor beide parken het beste toekomstperspectief, aldus het voorstel aan de raad.

,,In dit geval gaat het om twee unieke, zelfredzame buurtschappen die een groot deel van de voorzieningen in eigendom en beheer hebben'', legt Van Houwelingen uit. ,,Het plan dat er nu ligt is in zoverre vrij uniek, omdat wij ons eerst afgevraagd hebben wat de mensen zelf willen. Pas daarna zijn de plannen op papier gezet.''

Maar voor Giessenlanden twee buurtschappen rijker is, moeten de raad en de provincie nog met de plannen instemmen.

Van tafel geveegd
De optie om de parken aan te merken als tweede-woningpark is van tafel geveegd. Daarvoor zijn volgens Van Houwelingen te hoge investeringen nodig. Daar is geen investeerder voor te vinden, denkt hij.

Als het toch wordt doorgezet, zet de neerwaartse spiraal van slechte verkoopbaarheid, leegstand, oneigenlijk gebruik en verpaupering volgens hem door.

Rivierenland