Volledig scherm
De Peterbrug in Gorinchem, waar straks zomaar ineens meer monumenten kunnen komen te staan. © ANP

Gorcums huis ‘ineens’ monument

Een historische en bouwkundig waardevolle woning in de Arkelstad kan binnen enkele maanden het stempel ‘gemeentelijk monument’ krijgen. De gemeente Gorinchem gaat in een klap zo’n 200 gebouwen en objecten aanwijzen.

De inventarisatie van onder meer woningen, pakhuizen, scholen, kerken, industrieel erfgoed en objecten die in aanmerking komen voor het predicaat ‘gemeentelijk monument’ is al gemaakt. Ze staan verspreid over de gehele stad, zo meldt een gemeentewoordvoerster.

Om welke panden het exact gaat, maakt Gorinchem nog niet bekend. ,,De lijsten worden momenteel door bureau Helsdingen geactualiseerd’’, zegt de woordvoerster.

Beeldbepalende gebouwen

Quote

De lijsten worden momenteel door bureau Helsdingen geactuali­seerd

–Woordvoerder Gorinchem

Bureau Helsdingen is een adviesbureau uit Vianen. Het is gespecialiseerd in bouwhistorisch onderzoek. Met die kennis bekijkt het niet alleen de kandidaten voor gemeentelijk monument, die Gorinchem op het oog heeft. De bouwkundigen buigen zich ook over een lijst van beeldbepalende panden. De gemeente wil namelijk nog eens circa honderd panden en objecten die status geven. ,,Het gaat hierbij met name om de cultuur-historische waarde.'' 

Maar zover is het voorlopig nog niet. ,,Burgemeester en wethouders hebben net besloten dat Gorinchem als gemeente monumenten wil gaan beschermen. Daarvoor gaan we eerst een zogeheten erfgoedverordening opstellen.’’ Dit is een wettelijk stuk op grond waarvan de gemeente haar culturele erfgoed kan beschermen. Gorinchem kent deze nog niet. Omliggende gemeenten, zoals Woudrichem en Giessenlanden, wel. Deze gemeenten hebben gemeentelijke monumenten én een subsidieregeling voor de eigenaren.

De woordvoerder verwacht dat de verordening in de loop van dit jaar klaar is. ,,Als het zover is, gaan we mensen hierover informeren. Vervolgens moeten burgemeester en wethouders panden en objecten formeel aanwijzen als monument. Daarvoor moeten we als gemeente bijvoorbeeld wel informatiebijeenkomsten voor betrokkenen organiseren. Dit gebeurt niet eerder dan februari 2018.’’ Het is volgens haar ook mogelijk om bezwaar te maken.

Gorinchem telt al wel ruim 200 rijksmonumenten. Die zijn door het rijk aangewezen. Deze worden gezien als bouwwerken van nationaal belang, onder meer door hun bouwkundige schoonheid of bijzondere architectuur.