Volledig scherm
Luchtfoto van Buiten de Waterpoort en Duveltjesgracht. © COR DE KOCK

Groen licht voor bouw hotel Buiten de Waterpoort

Burgemeester en wethouders van Gorinchem geven groen licht voor de bouw van het hotel Buiten de Watepoort. Mits ontwikkelaar Berry Voet de gevonden stadmuur en toren volgens afspraak integreert in de nieuwbouw.

Voordat hij met de daadwerkelijk bouw kan beginnen, moet Voet aanvullend archeologisch onderzoek laten doen bij de muurresten. Daarna mogen deze gedeeltelijke gesloopt worden, zodat de archeologische vondst gelijk komt te liggen met de vloer. Dat betekent dat er tot maximaal 35 centimeter van de muurresten mag worden afgehaald.

Burgemeester en wethouders hebben de beslissing genomen op basis van het haalbaarheidsonderzoek dat Voet in oktober indiende. Hieruit blijkt dat de muur een deel van de zuidelijke versterking van het kasteel de Blauwe Toren moet zijn geweest. De restanten zijn daardoor van bovenlokaal belang.

Cultureel Erfgoed

Toch is het aan het Gorcums college om de beslissing te nemen. Dat verklaart: ,,De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakt het niet uit of er sprake is van een kasteelmuur of een stadsmuur. Voor deze dienst is vooral het kasteel zelf - de woontoren of de donjon- van belang en deze is niet op de bouwlocatie aangetroffen. Het inpassingsvoorstel heeft de volledige instemming van de Rijksdienst.’’.

Kasteelmuur

Wethouder Arjen Rijsdijk stelt blij te zijn met het bouwonderzoek van Voet: ,,Omdat dit belangrijke informatie oplevert voor de stad en haar geschiedenis. In het bouwhistorisch onderzoek wordt gesproken van een kasteelmuur die tevens een functie had in het kader van de stadsverdediging. Het bevestigt eerdere aannames van onder andere Stichting Menno van Coehoorn naar aanleiding van oude afbeeldingen en plattegronden." 

,,Dit is weer een puzzelstukje uit het uitgebreide bodemarchief van onze stad. Dat het een kasteelmuur betreft in plaats van een stadsmuur heeft echter geen gevolgen voor de wijze waarop we met de muur om willen gaan. Het is mogelijk en ook belangrijk om de muurresten goed te integreren in het bouwwerk.’’

Het bouwplan voor het hotel en de archeologische vondst zorgen al ruim een jaar voor controverse in Gorinchem. Een deel van de bevolking vindt dat er Buiten de Waterpoort helemaal niet gebouwd moet worden, maar dat de vondst op zichzelf zichtbaar moet blijven. Historische Vereniging Oud-Gorcum vroeg deze zomer aan het college de bouwvergunning van Voet in te trekken en dreigde met een gang naar de rechter.

Rivierenland