Volledig scherm
Ook Lexmond zal als de plannen doorgaan Utrechts grondgebied zijn. © COR DE KOCK

In Zederik groeit het verzet tegen aansluiting bij provincie Utrecht

De gemeenten Leerdam en Zederik behoren na de fusie met Vianen tot de provincie Utrecht. Niet iedereen lijkt daar blij mee. Vooral in Lexmond en Meerkerk klinken protesten. Maar gaan we daadwerkelijk veranderingen voelen?

De ministerraad heeft stemde eerder deze maand op voorstel van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken in met het samengaan van de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen. Ook werd afgesproken dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen.

De drie gemeenten liggen nu in twee provincies: Leerdam en Zederik in Zuid-Holland en Vianen in Utrecht. Voor de herindeling is dus een correctie van de provinciegrens nodig. Zelf hadden ze in meerderheid een voorkeur uitgesproken voor Utrecht.

Maar er klinken protesten. Niet tegen de herindeling als zodanig, maar juist tegen het feit dat Zederik en Leerdam naar Utrecht gaan. VVD-raadslid Mireille Horden uit Leerdam en bestuurslid van de regionale afdeling van werkgeversvereniging VNO-NCW snapt dat wel. Ook zij merkt dat de lobby om Zederik bij Zuid-Holland te laten horen steeds sterker wordt. Ze adviseert die groep snel en duidelijk haar stem te laten horen, voordat het te laat is.

Quote

Ik heb eerder het idee dat onderne­mers een lichte voorkeur voor Utrecht hebben

Monique Donga (VOS)

Zuid-Holland

,,Er wordt steeds beweerd dat inwoners alleen maar emotionele argumenten gebruiken om bij Zuid-Holland te willen horen, maar dat is helemaal niet waar. Er zijn duidelijke verschillen tussen provincies. En ik kan het weten, want ik heb in Limburg gewoond, Utrecht, Gelderland en nu Zuid-Holland. Utrecht is een echte kennisprovincie en alles wat daar gebeurt staat in dienst van de stad Utrecht. In Zuid-Holland wonen veel mensen met een lagere opleiding. De provincie handelt daar ook naar. Ik denk daarom dat veel inwoners zich straks in Utrecht verloren zullen voelen.''

Ook landschappelijk, religieus en qua mentaliteit passen de kernen van Zederik volgens haar veel beter bij Zuid-Holland met z'n Alblasser- en Hoeksche Waard. ,,Die verbondenheid is veel groter. Vooral op het gebied van geloof en de manier waarop bijvoorbeeld landbouw wordt bedreven. In Utrecht wordt landbouw gezien als iets landschappelijks. Als natuur. In Zuid-Holland is landbouwgrond gewoon een heel belangrijke bron van inkomsten. Het zal voor een loodgieter of installateur natuurlijk niets uitmaken waar hij zijn vak uitoefent, maar voor een agrariër kan dat wel anders zijn. Utrecht is in zijn regelgeving ook wat strenger.''

Het verhaal gaat onder de foto verder.

Volledig scherm
In Meerkerk en Lexmond hangen inwoners posters voor de ramen als protest tegen indeling bij de provincie Utrecht. © rv

Uithoek

Volgens voorzitter Monique Donga van ondernemersvereniging Vijfheerenlanden Ondernemen Samen (VOS) zullen de meeste bedrijven helemaal niets merken van de provinciewissel. ,,Wij doen niet aan provinciegrenzen en je vindt er ook geen douane. Ik heb eerder het idee dat de meeste zelfstandigen en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf een voorkeur hebben voor Utrecht. In Zuid-Holland is ons gebied toch een uithoek.''

Horden vindt dat een argument van niets. ,,Ook in de provincie Utrecht zijn we een uithoek. En ook in Gelderland zouden we een uithoek zijn. We mogen Zuid-Holland eerder dankbaar zijn. Als die provincie er niet was geweest, was Nederland failliet geweest'', stelt Horden, die tegenstanders adviseert snel werk te maken van hun acties. ,,Eigenlijk hadden we de tegengeluiden al een jaar eerder hebben moeten horen, maar het is nog niet te laat. Zowel de Tweede als Eerste Kamer moet zich nog uitspreken, evenals de Raad van State. Er is steeds beweerd dat er draagvlak is om bij de provincie Utrecht te horen, maar dat is kul. Draagvlak onder bestuurders geldt niet. Het gaat erom wat inwoners willen, wat hun mening is. Pas dan kun je over draagvlak spreken.''

Ondertussen in Ameide, Lexmond en Meerkerk gaat het leven zijn gangetje. De grond waarop de inwoners lopen is nu nog van Zuid-Holland, maar dat zal veranderen als de provinciegrenzen worden verlegd. Toch is in Lexmond die provincieverschuiving niet het gesprek van de dag, althans niet op straat. De vlaggen van de Spar wapperen in de wind en inwoners doen gewoon hun boodschappen in hun vertrouwde buurtsuper. Met dezelfde verkoopprijzen.

Wel zullen de gemeentelijke belastingen worden aangepast na de fusie van Leerdam, Zederik en Vianen. 'Harmonisatie' heet dat in gemeentetermen. Nu hanteren de drie gemeenten nog eigen tarieven, maar na de fusie moeten die worden gelijk gesteld. De ene heffing wordt in het ene dorp misschien duurder, in het andere misschien wat goedkoper. Maar die wijzigingen hebben niets te maken met de provincie.

Quote

Als Zuid-Hol­land er niet was geweest, was Nederland failliet geweest

Mireille Horden

Steunbetuigingen

En toch klinken er protesten. Het is de lobby, waar het Leerdamse raadslid Mireille Horden het eerder over had. Maar het nee-kamp schijnt zich voornamelijk in Lexmond en Meerkerk te bevinden. De luidste stem is die van Lidy den Breejen. Volgens de Meerkerkse heeft het volk te weinig stem gehad toen de drie gemeenteraden hun standpunt bepaalden. Ze is een week of twee geleden met een posteractie gestart: Nee tegen provincie Utrecht. Wie het daarmee eens is kan gratis een poster afhalen bij de Kadomolen in Ameide of bij STB Computer Service in Meerkerk en die voor het raam hangen. De actie loopt goed'', weet de Meerkerkse. ,,Ik heb al heel veel positieve reacties gehad.'' Dat blijkt ook uit het aantal ondertekenaars van de online petitie die Den Breejen is gestart. Inmiddels staat de teller op ruim 300 steunbetuigingen.

Surveillanceauto

De provincieverschuiving kan wel gevolgen hebben voor de politie. Want Zederik en Leerdam vallen straks niet meer onder het district Zuid-Holland Zuid, maar onder dat van Utrecht. Wat de gevolgen zijn, kan de politie nog niet zeggen: ,, Voor ons is dat nog wat te vroeg. De definitieve keuze is nog maar net gemaakt, waarmee nu voor ons de tijd is om over de toekomstige werkwijze te praten'', zegt politiewoordvoerster Lillian van Duijvenbode. ,,Uiteraard blijft het niveau van de politiezorg gewaarborgd. Het bureau van waaruit gewerkt wordt, heeft geen invloed op de plekken waar gesurveilleerd en anderszins gewerkt wordt. Het is, even kort door de bocht, hooguit de plek van waaruit de surveillanceauto vertrekt aan het begin van de dienst, maar er zullen altijd door het hele gebied surveillerende en parate agenten aanwezig zijn.''

Rivierenland