Volledig scherm
Uitlaatgassen zorgen voor luchtvervuiling. © ANP

Lucht steeds schoner in de Arkelstad

De lucht in Gorinchem is de afgelopen jaren schoner geworden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid in opdracht van de gemeente Gorinchem. 

Nergens in Gorinchem is de luchtkwaliteit meer zo slecht dat accute maatregelen nodig zijn. Volgens het onderzoek door de omgevingsdienst zitten de gemiddelde jaarlijkse concentraties fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) onder de wettelijk toegestane waarden.

Sinds 2010 worden er in de stad op een groot aantal meetpunten de hoeveelheid NO2 en PM10s gemeten om de luchtkwaliteit in de gaten te houden. Te hoge concentraties van deze stoffen kunnen leiden tot luchtwegproblemen bij mensen of schadelijk zijn voor planten en dieren. Bovendien schaadt luchtvervuiling soms gebouwen.

Minder fijnstof 

Het verzamelen van de meetgegevens is onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Daarin werkt Gorinchem samen met het rijk en de provincie.

De Arkelstad brengt eigen projecten in die tot verdere verbetering moeten leiden. Zo rijden wagens van Reinigingsdienst Waardlanden op GTL, een vloeibare dieselbrandstof die op synthetische wijze wordt gewonnen uit aardgas en die schoner is dan conventionele diesel. Die keuze leidt tot 10 procent minder stikstofoxide en 30 procent minder fijnstof. Het daadwerkelijke verschil hangt af van de afstelling van de motoren en de inzet van de voertuigen.

Tegelijkertijd leiden maatregelen vanuit het rijk tot verbeteringen. Bijvoorbeeld door consumenten te stimuleren om een elektrische auto te kiezen in plaats van een wagen op diesel of benzine.

Grenswaarde

Dit laat zich terugzien in de meetgegevens op de wegen rond Gorinchem. Zo lag het jaargemiddelde van de concentratie stikstofdioxide op de Grote Schelluisekade (ter hoogte van de A15 en de N216) in 2015 op 34,7. De grenswaarde is 40.

Op grond van de berekeningen is de verwachting dat dat cijfer in 2020 op gemiddeld op 26,9 uitkomt.Voor fijnstof tonen de cijfers voor 2020 wel een lichte stijging, onder meer door toename van het verkeer. Remmen leidt namelijk ook tot fijnstof: onder meer door het afslijten van rubber van de autobanden.

Desondanks dat komt het percentage niet boven de wettelijke grens. Bovendien zet in de jaren daarna weer een daling in.

Rivierenland