Bijna 3.500 mensen ondertekenden de petitie tegen indirecte vervuiling van de Lek, door onder meer Chemours in Dordrecht.
Volledig scherm
Bijna 3.500 mensen ondertekenden de petitie tegen indirecte vervuiling van de Lek, door onder meer Chemours in Dordrecht. © Cees van der Wal

Molenlanden en Vijfheerenlanden leggen petitie ‘Geen gif in de Lek’ naast zich neer

Er komt geen handtekening namens de gemeente Molenlanden onder de petitie ‘Geen gif in de Lek’. Dat tot grote teleurstelling van de initiatiefnemers. ,,Het gaat om opkomen voor je inwoners.”

Met de inmiddels bijna 3.500 keer ondertekende petitie wordt actie gevoerd tegen de lozing van gevaarlijke chemische stoffen zoals PFOA en GenX in de rivier, onder meer door Chemours in Dordrecht. De voltallige gemeenteraad van de gemeente Krimpenerwaard - aan de ‘overkant’ van de Lek - steunde de actie eerder wel en riep het college van burgemeester en wethouders op tot het sturen van een brandbrief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

,,Wij zijn het eens met het standpunt van de gemeenteraad van Krimpenerwaard, dat de lozing van PFOA en GenX zoveel mogelijk teruggedrongen moet worden en als dat mogelijk wordt, moet worden beëindigd. Ons inziens is de beste en meest effectieve aanpak om dat te realiseren door bestuurlijk overleg en door verdere aanscherping via de vergunningstrajecten”, schrijft het college van b en w van Molenlanden daar nu over. 

Quote

Ons doel is hetzelfde, onze aanpak verschilt

College van burgemeester en wethouders, Gemeente Molenlanden

Een motie van Progressief Molenlanden om alsnog een handtekening te zetten, kon dinsdagavond niet op steun van andere partijen rekenen. Het college: ,,Ons doel is hetzelfde, onze aanpak verschilt.”

De initiatiefnemers van de petitie reageren teleurgesteld op dat besluit.  ,,Het gaat niet zozeer om een politiek standpunt, maar om het opkomen voor de veiligheid en gezondheid van inwoners”, stelt een van hen, Marco Goudriaan. ,,Als dat dan niet gebeurt is dat zwaar teleurstellend. Het steunen van onze oproep en die uitdragen richting het ministerie is het minste wat een gemeente kan doen.”

Vijfheerenlanden

Ook de gemeente Vijfheerenlanden ondertekent de petitie vooralsnog niet. Volgens het college van burgemeester en wethouders zijn de ‘lozingen van GenX in de lek buiten het grondgebied van de gemeente Vijfheerenlanden’. ,,De kans dat dit een effect kan hebben voor onze gemeente is praktisch uitgesloten.’’

Maar de belangrijkste reden om als gemeente niet te tekenen, is volgens Vijfheerenlanden dat ‘een petitie voor een gemeente niet het instrument is om een standpunt kenbaar te maken’. Het betekent, zo benadrukt het gemeentebestuur, niet dat er geen aandacht is voor de zogeheten Zeer Zorgwekkende Stoffen. 

Rivierenland